Julie Fabricius: At tale smuk, fordi man tænker smukt

Julie Fabricius taler på konferencen Sprogets magt på Christiansborg
Julie Fabricius taler på konferencen Sprogets magt på Christiansborg

Julie Fabricius, cand.mag., retoriker, journalist, forfatter m.m., samt modtager af Modersmål-Prisen i 2015, talte på konferencen Sprogets magt om konferencens emne i form af et causeri over mediesproget. De gamle retorikere talte om vir bonus og mente en mand, der taler smukt, fordi han tænker smukt.

»Der findes mange slags sprog: Fagsprog, fremmedsprog, cirkussprog, pattebørnssprog, kropssprog og, siden 1988, mediesprog. At vi overhovedet taler om mediesprog viser at den er gal. Som om sproget skal være anderledes fordi man sidder bag en mikrofon. Der er godt sprog og der er dårligt sprog.

Vi adskiller os fra dyrene ved at have et verbalsprog. Sproget er det vi tyer til, sprog er det vi undgår når vi ikke vil stilles til regnskab, sproget er vores identitet, vi fortæller hvem vi er, hver gang vi åbner munden.  Så det er jo egentlig utroligt at vi så tit alligevel tør sige noget!

Jeg mente ikke hvad jeg sagde, men det var ikke desto mindre det, du sagde, jeg tager dig på ordet (og så kan man godt være i problemer).

Det talte ord binder os sammen, lige som det kan skille os. Det talte ord sætter handling i gang. Det kan bruges besindigt og det kan bruges letsindigt. Det kan bruges nederdrægtigt (USA’s valgkamp) og det kan bruges smukt. Antikkens retorikere – 2000 år siden – havde begrebet en vir bonus, en god mand, det vil sige en mand der talte smukt, fordi han tænkte smukt.

Det talte ord foregår nu, derfor er det vigtigt at man tænker før man taler, idet ordet ikke kan hives tilbage. Derfor er det så vigtigt at man taler umiddelbart forståeligt i medierne. Vores perceptionsevne, vores øre, er konstrueret sådan at vi opfatter i helheder og ikke i enkelte ord. Derfor er den problematiske oplæsning med alle de mange fejlbetoninger/modsætningstryk kun forstyrrende.

Talen er et vældigt våben – som tv-mediet er kraftfuldt og magtfuldt. Derfor er det ubegribeligt at man ikke på tv-stationerne har systematisk faglig undervisning i mundtlig formidling. Det har man ikke, ellers ville oplæsningen ikke lyde som den gør med konsekvent uforståelige betoninger/modsætningstryk i hver eneste sætning. Man kan bare tænde for apparatet og lytte til tv-avisen når som helst. 

Betoningerne skaber sætningens mening. Eks.:

I DR sørger chefen ikke for undervisningen, i DR sørger chefen ikke for undervisningen

På Christiansborg er der ikke korrupte politikere, på Christiansborg er der ikke korrupte politikere (men hvad så med alle de andre ansatte…)

Putin har møde med USA’s præsident (– ja, det er nok ikke den lokale købmand han skal tale med, især ikke når man samtidig ser billedet af de to).

Hvorfor skal der lægges et modsætningstryk på møde og præsident?

Forside på bogen Sprogets magt med undertitlen Medier, mennesker og sprog
KLF udgav den lille bog Sprogets magt som oplæg til konferencen

Det er muligt, at der er undervisning af nyansatte på DR, som der står i heftet Sprogets Magt (se illustrationen til højre) men det kan man så bare ikke høre. Slet ikke. Og den undervisning, der foregår, kan være særpræget.

En P2-vært fortalte mig, at han skulle undervises af en coach – denne coach, hentet fra P3, sagde: Du skal vende vrangen ud af dig selv, så lytteren kan mærke dig … kan du sige pik? Joh, sagde værten, det kunne jeg da godt, men hvad skal jeg bruge det til. Jeg præsenterer musik. En ny værtinde på tv skulle lære hvordan man agerer. Coachen sagde: Du skal bare føle, at der sidder en hvid engel på din venstre skulder – så guider jeg dig gennem udsendelsen! Man ville ønske man havde to hoveder at tage sig til.

De er ikke bare sjove anekdoter, men ordrette citater indhentet ved en faglig forespørgsel om undervisningen og er udtryk for et fagligt niveau, som er uforsvarligt i Danmarks største medievirksomhed.

Jeg vil meget gerne frabede mig at se/høre vrangen på en vært. Må jeg dog være fri. Ydersiden er god nok. Fortæl hvad du ved om det jeg skal vide noget om og hold dig på måtten!  Man kan kræve at oplæseren er veloplagt, men det er ikke det samme som at vende vrangen ud af sig selv. Jeg kan godt nøjes med at høre en professionel formidling uden kunstig begejstring, forkerte betoninger og selvfremførende formidling. Ingen nævnt, ingen glemt.

Den kritisable mundtlige formidling skyldes som sagt at undervisningen i den forhenværende kulturinstitution DR er ophørt – jeg, som lytter, må forholde mig til det, jeg hører, og jeg hører, at den er gal. I stedet for en ordentlig undervisning er det marketings-/strategiafdelingen, der udsteder direktiver om hvordan værterne skal agere. De skal udvise: »mod, passion og personlighed«, bliver der sagt. I tv-avisen skal de nu gå rundt og fægte med arme og ben, helt usynkront i forhold til det, der bliver sagt; formen har stjålet indholdet. Venligt tænkt er det måske et forsøg på at gøre det nemmere at forstå hvad der bliver sagt. Men når kropssproget ikke hænger sammen med indholdet, virker det kun komisk og forstyrrende.

Ordet er kilden til de største goder vi kender. Ved ordet bevæger vi os, mentalt og følelsesmæssigt. Ordet skal fylde øret og give genklang i hjertet (Rousseau, Bekendelser)

Når ordet er sagt, giver det en reaktion – og hvis det ikke gør, kan man lige så godt tie stille.

De gamle retorikere havde ganske kloge forestillinger om at ordet var forudsætningen for lovgivning og samfundsdannelse. Man sagde om den aldrende kong Nestor at fra »ham flød stemmen fra læben så sød som den liflige honning.« Vi har udtrykket »forsamlingens nestor«, hvilket dengang betød den ældste, underforstået den klogeste i en forsamling.

Perikles, den mest berømte atheniensiske statsmand (495-429 f.Kr.), havde et kraftfuldt tilnavn, ikke mindst på grund af sin diktion. Han »bar tordenen på sin tunge«, og man sagde om ham, at han, før han skulle tale, altid bad til guderne om at han ikke måtte komme for skade at sige noget overflødigt ord! (Er der politikere til stede??)

Når vi nu står her i de hellige haller kan man jo også lige nævne at vores politikere heller ikke rutter med det gode sprog – det sprog som vækker genklang i hjertet og som evt. kunne få os op af stolen og hen i stemmeboksen. Nogle gange, alt for ofte, lyder det, som om de trækker sproget i en automat. Ambitiøs er meget populært for tiden. Vi har »ambitiøse mål«. Det siger de alle sammen uden vi bliver klogere. Ordet er blevet tømt for mening.

Hvad mediejargonen angår, denne afart af dansk, er der ingen genklang hos den, der lytter. Og der er ingen, hvis stemme flyder fra læben så sød som den liflige honning.

Vært og reporter skævvrider sproget med uafbrudt forkerte betoninger. Der kommer ord ud af munden, men det er lige som om ordene dør på vej ud. Oplæseren er ikke til stede – for hvis han/hun var det, ville han ikke læse op på den måde. Værten er måske optaget af at virke »personlig« – men man kan kun være personlig hvis man glemmer at være det!

Det interessante er at så snart hun/han får en hvilepause fra oplæsningen og taler med sin kollega derude, eller har en gæst i studiet, er tonegangen helt normal dansk. Men så snart blikket flyttes tilbage til teleprompteren, fortsætter den sære tonegang, den meningsløse oplæsning.

Sproget er i konstant bevægelse; hver tid sin udtale.  Gamle optagelser er sjove at lytte til, fordi man her bliver bekræftet i hvordan det dog hele tiden skifter. Jeg har hørt Georg Brandes, Karen Blixen og andre koryfæer på bånd, og også Poul Reumert.  Meget åbne vokaler og visse konsonanter meget prægnante for eksempel når Reumert siger: Bølger… så er der virkelig skvulp i søen.

Nu vil jeg på ingen måde plædere for at vi taler som Reumert, vorherrebevares, men man forstår hvad der bliver sagt idet tonegangen, betoningerne er helt genkendeligt dansk. Og det er netop lige her i tonegangen at mediejargonen slår knuder på det talte sprog.

Det er et skævvredet, absurd og forstyrret dansk der blev født 1.oktober 1988 da TV2 gik i luften. Stationen blev en succes, jeg var selv med til at starte den som udsendelsesleder – ikke at succesen kan tilskrives min ringe indsats. Og DR, storesøster ville abe efter – bare på den forkerte måde, nemlig i den vanvittige sprogbrug. Denne mediejargon er imidlertid blevet normen, sanktioneret af ledelsen på begge stationer. Det er en ynk, man forstuver øret, det er utåleligt at høre på.

Giv mig mit sprog tilbage. Lad det få lov at passere grænsen og giv det naturligt talte dansk varig opholdstilladelse – i hvert fald i medierne!«

Sproget holder os sammen

Jørn Lund afsluttede generalforsamlingen den 31. maj 2001 med en tale, hvori han gjorde status over sproget efter samarbejdet med 4000 forfattere og seks års redigering af de 22 bind i Den Store Danske Encyklopædi. Indledningsvis bragte Lund en hilsen fra Klaus Rifbjerg og komplimenterede Selskabet for valget af Rifbjerg til årets Modersmål-Pris. I det følgende gengives Jørn Lunds foredrag i lettere redigeret form.

Det danske sprog har kunnet i 150 år

Jeg skulle gøre en slags sproglig status efter afslutningen af det arbejde, som vi har gennemført til tiden. Og vi kan konstatere, at det danske sprog kan endnu. Vi kan udtrykke os om alt mellem himmel og jord — alle fag, alle hjørner af virkeligheden. Vi er også ude i de kemiske stoffer, og vi har med administrationslivet at gøre — samfundslivet før og nu. Alt det et sprog skal kunne, kan dansk sprog.

Det har det danske sprog kunnet i 150 år — ikke ret meget længere. For de lærde skrev på latin langt op i 1800-tallet. Disputatser var på latin, og man havde ikke nogen særlig ide knyttet til at bruge det danske sprog som videnskabssprog. I flere hundrede år havde latinen den sammenbindende funktion, som linqua franca inden for videnskaberne. Men som en følge af en stigende bevidsthed om sproget som nationalt symbol og sproget som middel til folkeoplysning, så førende forskere og videnskabsmænd en ide i at gøre det danske sprog i stand til beskrive hele virkeligheden, alle botaniske detaljer, alle zoologiske fænomener, alle kemiske og fysiske begreber.

Hans Christian Ørsted (1777-1851)
H.C. Ørsted (1777-1851)

H.C. Ørsted er en hovedperson i det arbejde, men mange andre har der været, som fandt betegnelser for — blomster for eksempel. Ser I en lille flora, og ser I en fortegnelse over, hvad blomster hedder, så er det jo et meget, meget smukt poetisk sprog, man møder der. Som betegnelser for hvad man kan se omkring sig. Gul okseøje f.eks. — der er dyreverden repræsenteret, der er stærke farver, der er mange sanseindtryk, men de er jo opfundet fordi det hed noget på latin, og hvorfor skulle alle og enhver have tekniske betegnelser eller fagsprog til rådighed? Det var der ikke nogen grund til.

Jo, det syntes man fra slutningen af 1700-tallet og navnlig i 1800-tallet — og Ørsted skabte 2.000 ord på dansk. De er ikke alle sammen slået an, heldigvis — men nogle er der: ilt og brint, rumfang og vægtfylde osv. Men andre forskere — også nogle i 1700-tallets sidste halvdel — var meget optaget af at skabe en dansksproglig nomenklatur inden for alle fag. Og det lykkedes. Det kom ud i lærebøger i skolen, og børnene kom op i det og skulle kunne det!

Alle disse ord kom i lærebøgerne og blev pensum og blev selvfølgelige for os. Det danske sprog kan altså bruges til alt muligt.

Det danske sprog under pres

Men det er under pres som fagsprog, fordi mange forskere udelukkende udtrykker sig på engelsk, når de skriver om deres fag. Det er ikke kun naturvidenskabsfolk og læger. Der er skrevet en stor analyse af sproget i Nyboder i København. Den er på engelsk!

Og der er i universitetsverdenen også en tendens til at betragte afhandlinger på engelsk som mere meriterende end afhandlinger på dansk uanset deres bonitet. Det er noget, man egentlig ikke har det så godt med. Der er en regel om, at skriver man en disputats på dansk, så skal der være et engelsk ‘summary’. Det er en fornuftig regel, synes jeg. Der burde også være én, der sagde: Skriver man en disputats på engelsk, så skal der være et resume på dansk.

Noget af det, jeg ser som det nationalpædagogiske sprogprojekt i Den Store Danske Encyklopædi er at fastholde danske forskeres færdighed i at udtrykke sig på dansk, og for nogen var det en opgave, der ikke var så nem: Der var en sukkersygeforsker, der skulle skrive artiklen: Diabetes. Der er jo sket det med det ord, at det kan bruges lige så godt af alle mennesker som sukkersyge. Og han sagde: “Vil du virkelige have, at jeg skal skrive: bugspytkirtel? — Det har jeg ikke gjort i 25 år!” Så sagde jeg: ja, for jeg tror ikke, at ‘pancreas’ er kendt af så mange — trods alt. Du kan skrive begge dele, men du skal bruge bugspytkirtel som en gennemgående betegnelse.”

Der er en tendens til, at man taber nogle ord, og at nye opfindelser, betegnelser, benævnelser og stoffer ikke sådan uden videre får en dansk betegnelse. Vi er tvunget til det i EU-systemet, fordi hver gang der kommer et cirkulære og en lov i EU, så skal vi faktisk finde en dansk betegnelse — også for ikke-danske forhold: underlige middelhavsfisk, som vi aldrig fanger her, skal de stakkels mennesker i sprogtjenesten sidde og finde danske betegnelser for.

Det er ganske imponerende! Der sidder altså også flere hundrede fremragende sprogfolk i det system. Og de gør en solid indsats for, at vi i hvert fald kan blive ved at bruge danske ord om det, man lovgiver om i EU. Det synes jeg egentlig er al ære værd.

Sproget under pres

Men vi kan ikke komme bort fra, at sproget er under pres, og at fagsproget er et af de områder, der er mest angrebet. Og det nytter ikke noget at tro, at oversættelsesmaskiner kan løse det, at terminologiske banker kan klare det. Det er meget langt fra, at vi kan indlæse en tekst og få den oversat til alle europæiske sprog. Husk lige på hvor meget, der står mellem linjerne i en tekst — ellers er den sådan set ikke værd at læse.

De fleste af os sprogfolk mener, at det danske sprog står stærkt. Vi er større, end mange tror. Vi er blandt de 100 største sprog i verden målt efter antallet af dem, der taler det. Det er tankevækkende, at selv om vi kun er 51/2 million, der taler dansk — de fleste her, men også nogle andre steder — så hører vi altså til i den ende, hvor sprogene betragtes som store.

Og de sprog, der er truede, har en helt anden struktur end dansk. De har ikke både et stærkt skriftsprog og et stærkt talesprog. Vi har et skriftsprog, som vi i tusind år har udviklet, og som har haft dominerende position i Danmark. Og det har det stadigvæk i presse og oplysningsvirksomhed. På tv-siden er halvdelen af det, man hører af sprog i de landsdækkende ‘public service’-kanaler — hvis man lukker øjnene, ja, sådan set hvis man ikke lukker dem — engelsk sprog. Det engelske sprog fylder lige så meget som dansk på tv-siden, hvis man lægger udsendelserne sammen. Men ikke på radio-siden. På radio-siden holder det danske sprog sig meget stærkt.

Aviserne er stort set ensidigt dansksprogede, og som administrations­sprog og som sprog mellem mennesker i Danmark er nationalsproget dansk ganske stærkt stillet.

At nogle smører deres sprog med engelske gloser, og at stillings­annoncer og funktioner efterhånden benævnes på dansk, det er ret overfladiske træk i sproget. Det undrede mig, da min regnskabschef Jan Jensen i Gyldendal pludselig en dag sagde, at han var ‘controller’. Og det er da helt udmærket, og hvis de har det bedre med at være ‘key account managers’ end at have kerneområder i direktionen, så må de også godt det. Og hvis nogle vil ‘sparre’ med mig, så er de meget velkomne, men jeg klarer mig udmærket uden det bokseudtryk.

Det er ikke noget, der truer det danske sprog. Man har altid pyntet sig med fjer, og nogle af disse fjer har en mening. I fornuftige anvendelser er der virkelig forskel på at støtte og ‘supporte’ og ‘starte’ og begynde og ‘starte op’ og starte. Men i 90% af de tilfælde, hvorunder de forekommer, tjener de psykologiske behov. At vise at man er ‘inde’, at man ikke er ude, at man er internationalt orienteret, at man ikke er hæmmet af lokale synspunkter. Det store internationale sus transporteres ind i Danmark på amerikansk, fordi sproget følger magten, og magten og teknologien har sit hovedsæde i USA.

Og det betyder, at det engelske sprog jo altså er det, vi taler om, når vi taler om, hvad der i øjeblikket påvirker dansk mest. Det tror jeg engelsk vil blive ved med, men jeg tror ikke vi bliver to-sprogede, jeg tror ikke vi er på vej til det, og jeg tror, at mange mennesker skader deres sag ved uden videre at kaste sig over engelsk som koncern-sprog og forhandlingssprog. For jeg kender ikke ret mange danskere, der forhandler lige så godt på engelsk, som de gør på deres modersmål. Der er mange, der tror det — men de gør det måske ikke.

Sproget i bevidstheden

Sprog er jo ikke kun noget mellem mennesker, det er også noget i bevidstheden. Og associationer kommer meget lettere på modersmålet, på det sprog vi får, da verden åbner sig for os. I de formative år hvor vi vokser ind i verden og ser flere og flere interessante betydningsgrænser og -strukturer udvikle sig. I de år hvor sproget vokser helt vildt, eksponentielt i kapacitet fra det lille barns signalsystem, som bygger på en kombination af kropssprog og verbalsprog og så til de første symbolsproglige udtryk i 1-årsalderen, og så fordobles ordforrådet fra børnehaveklassen til 1. klasse.

Tænk på hvad det er for en mental revolution, et barn gennemlever. Og hvad sproget skal kunne. Talesproget fungerer omkring barnet, skriftsproget er abstrakt, består af abstrakte ord, der ikke er tingene. Og ordene består af abstrakte enheder, bogstaver som ikke betyder noget, men ‘henpeger’ på lyde, som heller ikke betyder noget. Det er sprogets labyrintgange, barnet skal kapere — og det kan barnet.

Den vældige vækst kræver, at fleksibilitet og omstillingsevne og nærvær er hvad det er i barndomsårene. De år som Rifbjerg trækker på, når han skriver. Han er så udpræget et menneske, som har hele sin tidlige alder i sig, når han skriver og udtrykker sig. Det betyder ikke, at han ikke kan de andre ord — det kan han jo også, men de energier han henter, henter han meget ofte i de vækstlag, som har med den tidligere barndom at gøre.

Og når vi forhandler eller skriver på et andet sprog end vort modersmål, så infantiliseres vi let. Vi har ikke os selv med, vi har ikke vores baggrund med. Vi kommunikerer, vi overfører information, men sproget er jo ikke kun til for at overføre information. Det har mange andre mindst lige så væsentlige opgaver.

Jeg mener, at det danske sprog står stærkt som indre sprog hos flertallet af danskere som udtryksmiddel i de fleste sammenhænge. Og som kunstnerisk udtryksform hos forfattere, som er med til at udvikle sproget på andre betingelser end markedets. Altså ved at lytte indad og ikke bare imitere andre, kan der opstå nye spændinger og nye fortolkninger af tilværelsen. Det er det litteraturen ofte har at byde på, at vi ser på verden på en ny måde med nye nuancer og med et andet menneskes oplevelsespotentiale som redskab.

Det vidste H.C. Andersen. Han var en person, der levede hele sit liv i sproget. Han skrev hele tiden, når han var alene, breve, dagbøger, almanakker. Han talte uafladeligt, når han kunne komme til det. Han skrev fiktion, han havde hele tiden den livsledsager, som sproget var for ham som hovedanliggende.

Det skrev jeg sammen med Torben Brostrøm en bog om for nogle år siden. For jeg synes, at han viser, hvad sproget kan og betyder. Og jeg vil sige, at det vigtigste at forstå, når man taler om sprog, er, at det er en helt integreret del af menneskelivet. Det er lige så vigtigt for menneskets hele tilværelse som vandet er for fisken. Det er et element, vi færdes i — vi taler ikke om det ret tit. Kun når det distraherer os, vi tænker ikke over, at vi har det, med mindre nogle vil tage det fra os.

Sproget er noget, vi vokser ind i og betragter som selvfølgeligt. Men det er en del af vores identitet. Hele vores fortid sidder i sproget. Man kan høre, hvor vi er vokset op. De ord, vi kender, afspejler, hvad vi har interesseret os for, hvad vi har uddannet os i. Hele den livshorisont, vi har fået, ligger i sproget.

Man kan udvandre og søge job i Canadas skove og tro, at nu begynder man på en frisk, men ork — sproget fortæller, hvem man er, drømmene, forestillingerne, hele erindringsstoffet, forestillings­billederne fortæller, hvem vi er. Og vores måde at bruge sproget på fortæller dem ,vi omgås, hvem vi er. Alle kan jo høre på os, hvis de kender os, om vi har det godt, om vi er spændte, om vi er troværdige, om vi er udmattede, om vi er belastede, om vi forstiller os. Det hele ligger også i sproget, tonegangen, vejrtrækningen, sammenhængen mellem udtrykssystemerne, verbalsprog, kropssprog osv.

Men sprog er altså også en del af vores mentale organiseringssystem. Vi sprogliggør mange forestillinger, mange beslutninger, mange handlinger. Vi kan holde sproglige formøder med os selv, før vi går ind og holder det rigtige møde. Vi kan holde en tale inde i os selv. Vi kan gå rundt og løse et problem, og vi kan meget ofte — når det er et problem — gøre det i sproglige kategorier. Og det, der sker for nogle ældre, er, at de mentale bånd slappes, at man ikke kan få fat i den rigtige hank, at man ikke kan finde ordet, at man melder sig i en samtale, men ikke kan huske, hvad man ville sige. Men det hele ligger der, og det er der endnu, man kan bare ikke få fat i det.

Hvis man mister sit sprog, så mister man også en mulighed for at huske, hvem man er og hvad man har oplevet. Mange ældre mennesker oplever det problem, at de ikke alene bliver stille zoner i det sociale liv, fordi de er langsommere til at melde sig i samtalen. De kan også komme ud for, at de meget let glemmer, hvad det var, de havde i bagagen, at det bliver svært at få fat i det, der var engang.

Min mor døde for et år siden, lettere dement. Hun blev meget svær at kontakte, men til det sidste kunne hun huske alt, hvad hun havde lært tidligt. Når vi havde hende på besøg — hvad vi havde hver dag — havde vi tit højskolesangbogen fremme, fordi .. hvis vi begyndt på én linie, så kunne hun alt resten! Så var hun med i samtalen, så var der lige som aktiveret et spor, så var hun der igen, fordi: det der er tidligt lært og hurtigt, det bliver siddende. Man kan altså glemme, hvad ens børnebørn hedder, men blive ved med at sige: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen — det er for så vidt sørgeligt, men det er endnu et argument for (nu skal vi ikke kun planlægge for at blive ældre, men der er jo flere og flere af os, der bliver det) — det er et argument for, at det ikke er ligegyldigt at have noget i bagagen. At benytte sig af, at børn lærer hurtigt og meget — og at man ikke kan overfodre dem med impulser. Selv sådan noget som pligtlæsning af salmevers og sange i en tidlig alder — og min mor voksede op i Sønderjylland, hvor der saft-suse-mig blev sunget og spillet i hver eneste time — hun havde altså stadigvæk der en mulighed for at være med i noget og få aktiveret og stimuleret et erindrings- og forestillingsforløb og så efterhånden komme ind i en samtale med næste generation.

Så sproget er virkelig også noget, der sidder inde i os. Det er ikke bare et redskab til kommunikation og kontakt. Det er et socialt element, vi færdes i. Det er et mentalt system, vi organiserer verden i. Det er en del af vores fortid. Det holder sammen på os. Det er der ikke så meget andet, der gør. Men sproget fortæller os, hvem vi er. Og det en stor digter som Klaus Rifbjerg kan gøre er at lære os at se det på en ny måde, at åbne verden for os igen, sådan at vi ser verden med den friskhed, man gør, når man er ung.

Sproget skal komme til os hele tiden, så vi husker, at vi både er dem, vi er nu — og dem vi var engang.

Trykt i Sprog & Samfund 2001. I webudgaven er der foretaget mindre ændringer.