Generalforsamling 2024 og foredrag om engelsk i dansk

Modersmål-Selskabets generalforsamling afholdes onsdag den 21. februar 2024 kl. 16:00 i Salen i Østerbrohuset på Århusgade 103, 2100 København Ø ved Nordhavn Station. Her er der kun adgang for medlemmer.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
  4. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Foredrag om engelsk i dansk ved Michael Ejstrup

Efter generalforsamlingen (kl. 17:00) inviterer vi i anledning af den internationale modersmålsdag alle interesserede til foredrag med sprogforsker og chefkonsulent i Folketinget Michael Ejstrup. Han vil fortælle om engelsk sprogs mængde og betydning i dag med særlig vægt på de folkevalgtes sprog i Folketingssalen. Hvad accepteres, selvom det endnu ikke har fundet vej til Den Danske Ordbog og Retskrivningsordbogen?

Præsentation af medlemsbog 2023

“Virkelig fin og velskrevet historisk roman” lyder det bl.a. i lektørudtalelsen. 

Kom og hør, når Sofie Jørgensen fortæller om sin roman Johannesminde i samtale med forfatter og litteraturformidler Daniel Boysen på Blågårdens Bibliotek på Nørrebro i København.

Johannesminde, der udkom den 2. november i år, er Sofie Jørgensens debut som romanforfatter. Bogen tager udgangspunkt i Sofie Jørgensens egen familiehistorie og rødder på Falster. Omdrejningspunktet er gården Johannesminde nord for Gedser på Sydfalster og handler om Lily og Antons liv på gården gennem 40 år og en verdenskrig. Det er en fortælling om en tid, hvor kvinder måske nok havde fået stemmeret, men i praksis var underlagt stramme sociale konventioner.

Sofie Jørgensen vandt i 2021 Modersmål-Selskabets skrivekonkurrence med novellen ‘Hesten’. Præmien var udgivelsen af et selvstændigt værk, som så er blevet til romanen Johannesminde. Vindernovellen blev sammen med de øvrige nominerede noveller udgivet i 2021 årbogen Stilhed før storm, og den indgår lettere omskrevet som en del af fortællingen i Johannesminde

Hvor: Blågårdens Bibliotek, Blågårds Plads 5, 2200 København N

Hvornår: Mandag den 27. november 2023, kl. 17:00

Allerede afholdt:

Hvor: Nykøbing Falster Bibliotek, Kongensgade 43, 4800 Nykøbing F

Hvornår: Tirsdag den 31. oktober 2023, kl. 19:00

Ny dansk fonetik

Lingoblog har 2. udgaven fået denne fine anmeldelse af Maja Orešnik :

Ny dansk fonetik … udfordrer de kendte traditioner inden for dansk lydskrift, og det giver en mulighed for at kaste et kritisk blik ikke blot på dem, men også på Schachtenhaufens egne ideer. Den har i hvert fald presset mig til at undersøge, ”hvorfor for pokker er eksperterne så uenige”

“… at læse hans bog har sat nogle tanker i gang, og som en bog målrettet studerende på videregående uddannelser giver den et skub til at sætte sig ind i de forskellige traditioner og forholde sig til deres styrker og svagheder”

Den nye reviderede og fagfællebedømte udgave af Ny dansk fonetik er først og fremmest målrettet mod sprogstuderende på videregående uddannelser der skal bruge en indføring i dansk udtale og det internationale fonetiske alfabet, IPA. Dernæst henvender bogen sig til de erfarne studerende og fagfolk som måtte være interesserede i at sætte sig ind i og lade sig inspirere af den nye tilgang til dansk fonetik og lydskrift som bogen repræsenterer. Sidst henvender den sig til enhver der er på udkig efter ny viden om moderne dansk udtale.

Bogen er beregnet til et komprimeret undervisningsforløb i dansk fonetik med udgangspunkt i IPA. Fokus er på det lydskrifttekniske, de distinktive lyde og deres almindeligste varianter og de vigtigste elementer i beskrivelsen af moderne dansk udtale. På bogens internetportal, schwa.dk/ndf, kan man finde øvelser, lydskriftværktøjer og supplerende materiale til de enkelte kapitler.

Ny dansk fonetik lægger sig loyalt op ad IPA så lydskriftsystemet er gennemsigtigt og kan sammenlignes internationalt. Denne standard ligger også til grund for en ny, trykt udtaleordbog, som udkommer samtidig med 5. udgave af Retskrivningsordbogen i november 2024. Det bliver den første udtaleordbog i årtier der gengiver tidssvarende dansk udtale, den eneste der gengiver udtalen med standardiseret international lydskrift, og dermed den bedst egnede i indlæringen af dansk som fremmedsprog.

De vigtigste ændringer i 2. udgaven er tilføjelsen af et kapitel om fonologisk analyse (kapitel 13), som introducerer mere avancerede fonologiske principper, og her vises også sammenhængen mellem bogens overfladenære fonematiske notation (bred IPA) og mere traditionel dansk fonologisk analyse. Hertil er der tilføjet mindre afsnit forskellige steder i bogen. Afsnit 1.6 er tilføjet for at forberede læseren på at lyd og lydskrift kan anskues fra en fysisk og en mental vinkel. Afsnit 4.1 er skrevet om til et meget mere eksplicit overblik over hvilke analyseprincipper bogens fonematiske notation bygger på. I kapitel 12 er der tilføjet en introduktion til analyse af tilpasning af låneord.

Arrangement: Ny dansk fonetik. Udgivelsesforedrag ved Ruben Schachtenhaufen

Hvor: Københavns Universitet, Amager, Søndre Campus, Karen Blixens Vej 8, 2300 København S

Hvornår: Mandag den 9. oktober 2023 kl. 16:15

Lokale: Lingvistisk laboratorium 22.5.13