Foredrag med Bertel Haarder på den internationale modersmålsdag

Bertel Haarder fortæller:

Vort skriftsprog er vanskeligt for børn og udlændinge at lære, bl.a. fordi det ligger ret langt fra det talte ord. Men det største problem har vi med det mundtlige. Når jeg sammenligner den svenske Almedals-uge med Folkemødet på Bornholm, må jeg konstatere, at talerkunsten er sløj i Danmark. Er det, fordi vi ikke prioriterer det mundtlige? Det var jo ellers Grundtvig, der insisterede på mundtlighed i retsplejen, og vel også hans fortjeneste, at vi har en tvivlsom rekord i mundtlige eksaminer med tilhørende tidsspilde!

Er det Luther og Reformationen, der har gjort de nordiske parlamenter lige så kedelige som vore kirker?

Hvorfor er det os danskere, der har hovedskylden for, at folkene i Norden ikke længere forstår hinandens sprog? Skal vi tale engelsk i Nordisk Råd (eller oversætte alt til engelsk) for at få balterne med – og senere måske Skotland?

Foredraget fandt sted den internationale modersmålsdag, 21. februar 2023, kl. 19-21 på Roskilde Hovedbibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde.

Skriv en kommentar