Forløb af ordinær generalforsamling

Onsdag den 3. maj afholdt Modersmål-Selskabet ordinær generalforsamling i Valby Kulturhus.
Dirigent Klara Nilsson Stensballe styrede slagets gang, og leder Christian Munk aflagde årsberetning.
Medlemmer kan læse detaljer fra årsberetningen i juni-nummeret af Sprog & Samfund.

Bestyrelsen udnævnte Ingrid Carlsen og Michael Bach Ipsen til æresmedlemmer for deres ekstraordinære indsats for foreningen gennem mange år, senest det meget store arbejde med billedbogssuccesen.


Leder Christian Munk overrækker Ingrid Carlsen diplom og blomster i Vendelbrogs farver.
Foto: Kaj Nielsen-Gøgsig

Skriv en kommentar