Generalforsamling 2024 og foredrag om engelsk i dansk

Modersmål-Selskabets generalforsamling afholdes onsdag den 21. februar 2024 kl. 16:00 i Salen i Østerbrohuset på Århusgade 103, 2100 København Ø ved Nordhavn Station. Her er der kun adgang for medlemmer.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
  4. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Foredrag om engelsk i dansk ved Michael Ejstrup

Efter generalforsamlingen (kl. 17:00) inviterer vi i anledning af den internationale modersmålsdag alle interesserede til foredrag med sprogforsker og chefkonsulent i Folketinget Michael Ejstrup. Han vil fortælle om engelsk sprogs mængde og betydning i dag med særlig vægt på de folkevalgtes sprog i Folketingssalen. Hvad accepteres, selvom det endnu ikke har fundet vej til Den Danske Ordbog og Retskrivningsordbogen?