Invitation til arrangement 21. juni 2014: Debat, fællessang og rap i Skibelund Krat

KØS – museum for kunst i det offentlige rum inviterer alle Modersmål-Selskabets medlemmer til at deltage i et arrangement i Skibelund Krat lørdag den 21. juni 2014 kl. 14. Arrangementet tager form som en debat med indlagt fællessang og rap, der sætter fokus på Skibelund Krats status som en mindepark med stærke rødder i højskolekulturen.

I Skibelund Krat står Niels Hansen Jacobsens skulptur »Modersmålet« til minde om Sønderjyllands digter Edvard Lembcke og Sønderjyllands historieskriver A.D. Jørgensen. Læs endelig den artikel, Modersmål-Selskabets næstformand, Henrik Munck, har skrevet om »Modersmålet«.

Arrangementet i Skibelund Krat

Skibelund Krat blev skabt til fællesskab om det danske sprog, demokrati og kultur efter nederlaget til tyskerne i 1864. Det fik status som et levende mødested for folkemøder med tusindvis af deltagende med stærke rødder i højskolekulturen. Kan den kultur vækkes til live i 2014?

Det er emnet for en paneldebat. Paneldeltagerne er Jørgen Kloppenborg-Skrumsager, tidl. formand i Skibelundforeningen; Mads Rykind-Eriksen, forstander Rødding Højskole og Inge Adriansen, inspektør på Sønderborg Slot og mindeekspert.

Arrangementet byder også på fællessang med Kristian la Cour og en optræden af Per Vers.

KØS’ Danmarkstour

Turen, som har til formål at sætte mindesmærker til debat har indtil videre bragt os ud til 7 forskellige mindesmærker i bl.a. Vangede, Roskilde, Odense og Århus. Hvert sted har journalist Torben Steno været vært for et debatarrangement med nogle paneldeltagere, som alle har en relation til monumentet, stedet eller begivenhederne som mindesmærket er rejst over.

Læs mere i KØS’ pressemeddelelse:

KØS Danmarkstur – Mød os til fællessang i Skibelund Krat

KØS Danmarkstur – Mød os til fællessang i Skibelund Krat 21. juni 2014

Indbydelse til debatmøde og generalforsamling

Metronomen, Frederiksberg
Velkommen i Metronomen

Debatmødet

Debatmødet handler om nordisk sprogforståelse og dansk sprogpolitik. Hvad er der blevet af den nordiske sprogforståelse? Og hvad er der dog foregået i den danske sprogpolitik? Det vil Henrik Hagemann tale om ud fra sin livslange erfaring på begge områder.

Henrik Hagemann har virket i Foreningen Norden i mere end 50 år og været medlem af Dansk Sprognævn i 30 år. Det meste af tiden har han siddet i nævnets arbejdsudvalg; han var næstformand i perioden med majonæsekrig og kommastriden. Sideløbende har han været seminarieadjunkt og seminarierektor i 14 år og derefter generalsekretær for Danmarks Riges Delegation til Nordisk Råd i 25 år.

Henrik Hagemann vil redegøre for, hvad der er sket med det sprogpolitiske samarbejde i Norden og med den nordiske sprogforståelse. Desuden vil han give et indblik i, hvad der sprogpolitisk er foregået officielt og bag kulisserne i de sidste 30 år. Efter foredraget bliver der lejlighed til at stille spørgsmål.

I pausen mellem foredraget og generalforsamlingen serveres en forfriskning.

Der er gratis adgang for alle interesserede.

Ordinær generalforsamling 2013

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af revideret årsregnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 29. april.

Præsentation af sang til det danske sprog

Forfatteren og oversætteren Niels Brunse, der modtog Modersmål-Prisen 2012, skrev i 2000 en sang om det danske sprog med titlen »Der er en åben bog«, som han nu har tilegnet Modersmål-Selskabet. Den vil blive præsenteret og sunget ved arrangementet den 13. maj sammen med Niels Brunse.

Sangens komponist Carsten Johs. Mørch vil også være til stede og akkompagnere.

Niels Brunse og Carsten Johs. Mørch skrev sammen tekst og melodi til vindersangen »Godmorgen, lille land« ved åbningen af Storebæltsbroen den 14. juni 1998.

Tid og sted

Mandag den 13. maj kl. 17 – 20 i Frederiksberg Kommunes Musikhus Metronomen, Godthåbsvej 33 på Frederiksberg.

Debatmøde om sproglove og sprogpolitik

Sprogpolitik, bevidst styring af et samfunds sprogforhold. (Den Store Danske)

Hvorfor findes der ikke en sproglov i Danmark?

Sabine Kirchmeier-Andersen fra Dansk Sprognævn og Arne Rubensson fra det svenske Språkförsvaret lægger op til debat.

Deres indlæg vil lægge op til diskussion i forsøget på at besvare spørgsmålet: Hvorfor findes der en sproglov i alle vore nordiske nabolande, men ikke i Danmark?

Det er et naturligt spørgsmål at stille for os i Modersmål-Selskabet. Vi er jo først og fremmest et sprogpolitisk selskab, eller som det hedder i vedtægterne, Selskabets »formål er at virke for bevarelse og udvikling af modersmålet som en grundlæggende forudsætning for dansk kultur og folkestyre.«

Vi håber, rigtig mange vil komme og deltage i diskussionen! Alle er velkomne, og der er gratis adgang.

Debatmødet foregår 14. maj 2012 kl. 17-19 i Møstings Hus, Andebakkesti 5, 2000 Frederiksberg.

Efterfølgende er der generalforsamling i Modersmål-Selskabet.