Linksamling til Dialekter i rigt mål

Lydskrift: Dania og IPA – links

  • Otto Jespersen: Danias lydskrift. Særtryk af Dania (1), s. 33-79. Tilgængelig i PDF-udgave via Det Kg. Bibliotek (Dania eller – i en renset udgave – via Peter Skautrup Centret  (Dania)
  • International Phonetic Association: »Full IPA Chart« og især udgaven »IPA Kiel (2015)«
  • sproget.dk: »Lydskriftoversigt«. https://sproget.dk/temaer/udtale/lydskriftoversigt
  • Ə schwa.dk v. Ruben Schachtenhaufen hvor du kan finde lydskriftoversigter, lydskriftværktøjer til både IPA og Dania samt artikler om fonetik.

Lydskrift – lærebøger

Hauerberg Olsen, Martin (2018) Bogstaveligt – en grundbog i fonetik og fonologi for undervisere i læsning og stavning. Samfundslitteratur. 152 sider Bogstaveligt er en pædagogisk indføring i både IPA og Dania. Bogen er forsynet med nyttige eksempler, tabeller, illustrationer og opgaver (med løsningsforslag bag i bogen). Endelig er der en meget nyttig oversigt i to eksemplarer over konsonanter og vokaler med angivelse af både IPA og Dania samt et eksempelord. Den ene oversigt kan rives af og bruges som bogmærke og reference. Bogstaveligt er velegnet til selvstudium – helt bogstaveligt.

Grønnum, Nina (2007; e-bogsudgave 2010) Rødgrød med fløde: En lille bog om dansk fonetik. Akademisk Forlag. 212 sider med illustrationer og adgang til cd-rom eller lydfiler. Grønnum gennemgår de forskellige sider af dansk udtale. Avancerede emner gennemgås i Grønnums Fonetik og fonologi. Relativ grundig.

Grønnum, Nina (2005; e-bogsudgave 2013) Fonetik og fonologi – almen og dansk. Akademisk Forlag. 450 sider. Fonetisk og fonologi er en lærebog beregnet for bl.a. førsteårsstuderende på studiet i lingvistik. Meget grundig.

Lydskrift – Fonte

Isoglosse: Fonts for phonetic transcriptions: An overview og Es gilt das gesprochene Wort: Schriftarten für IPA-Transkriptionen

Lydskrift – Værktøjer

Ruben Schachtenhaufens lydskriftværktøjer (bl.a. IPA i forskellige udgaver, Unicode-Dania og Dania til brug med fonten Dania)
Małgorzata Derońs interaktive IPA-side med oplæsning af lydene v. J. Esling, J. House, P. Ladefoged og J. Wells: IPA (2018)

Udtaleordbøger

Peter Molbæk Hansen: Udtaleordbog
Lars Brink og Jørn Lund: Den store danske udtaleordbog

De enkelte dialekter

Fynsk

Berthelsen, Anders W.: Fynsk så det synger – nu med brunsviger. 208 s. Odense, Forlaget Skulkenborg, 20172.