Om Modersmål-Selskabet

Modersmål-Selskabet

Modersmål-Selskabet har til formål at virke for bevarelse og udvikling af modersmålet som en grundlæggende forudsætning for dansk kultur og folkestyre. Det tilstræbes ved:

  1. At vække forståelse for betydningen af en klar, udtryksfuld og varieret anvendelse af sproget i tale og skrift – med respekt for dialekterne.
  2. At formidle kendskab til forskning og uddannelse vedrørende det danske sprog.

Selskabet udgiver medlemsblade, årbøger og debatbøger, holder foredragsaftener og debatmøder – og meget mere, som man kan finde yderligere oplysninger om på denne hjemmeside.

Medlemskontingentet er 250 kroner årligt inkl. årbogen. Læs mere her.

Vi sender en varm tak til alle privatpersoner og fonde, der har støttet os i de forløbne år.

Modersmål-Selskabets repræsentanter

Modersmål-Selskabet er repræsenteret i Dansk Sprognævns repræsentantskab af ph.d. Adam Hyllested.

Modersmål-Selskabets internationale samarbejdspartnere

Modersmål-Selskabets internationale navne

  • Danish Language Society
  • Gesellschaft für Dänische Sprache
  • Société pour la langue danoise
  • Sociedad para la lengua danesa