Udgivelser

Modersmål-Selskabet udgiver eller har udgivet en række publikationer.

Alle medlemmer får automatisk tilsendt medlemsbladet Sprog & Samfund og Modersmål-Selskabets årbog.

Har man oplyst sin e-mailadresse, får man også de nyhedsbreve, vi udsender.

Medlemsblad

Forsiden af et medlemsblad med link til siden om Sprog & SamfundSprog & Samfund udkommer normalt fire gange om året, typisk i begyndelsen af marts, i juni, i begyndelsen af september og i december.

Bøger

Forside på årbog 2017 Sproget i lyst og nød med link til oversigt over alle årbøgerSiden 1980 har Modersmål-Selskabet udgivet en årbog, der formelt udkommer på Selskabets stiftelsesdag den 27. november, men reelt plejer at foreligge inden bogmessen.

Allan Karkers sproghistorie

Modersmål-Selskabets største salgssucces gennem årene har været Allan Karkers sproghistorie: Dansk i tusind år, der er kommet i tre oplag med 3.750 eksemplarer alene i de to første oplag.

Artikler og nyheder

Her på hjemmesiden udgives artikler og nyheder, ligesom man kan finde materiale, der supplerer medlemsbladet Sprog & Samfund og årbøgerne.

Elektroniske nyhedsbreve

Modersmål-Selskabet inviterer til alle vanlige arrangementer via medlemsbladet Sprog & Samfund. Undtagelsesvist kan det forekommer, at tema og sted ikke foreligger ved redaktionens afslutning. I disse tilfælde – eller hvis vi arrangerer møder med kort varsel – udsender vi elektroniske nyhedsbreve. De elektroniske nyhedsbreve er et ekstra tilbud til såvel medlemmer som ikke-medlemmer. Vi kan desværre ikke tilbyde at udsende nyhedsbrevene pr. post.

Sociale medier

Modersmål-Selskabet udgiver også nyheder og orienterer om stort og småt via Facebook og – i beskedent omfang – Twitter til alle, der ønsker at følge med.

Digitale udgivelser

Modersmål-Selskabets publikationer har altid været trykte, men mange af dem foreligger nu i digital eller digitaliseret form. Sprog & Samfund kan læses online fra og med nr. 3 i 2003, mens årbøger tilbage til årtusindskiftet er digitaliseret. Resten forventes digitaliseret inden udgangen af 2017.

Ingen kendte noget til elektroniske udgivelser i 1980, da Modersmål-Selskabet udgav den første årbog, og alle udgivelser er indtil nu udkommet i trykte udgaver.

Men i mange år er de klargjort til tryk i avanceret software, og vi har derfor PDF-udgaver af mange års Sprog & Samfund og årbøger. De digitale og digitaliserede udgivelser kan downloades på siden Digitale udgivelser.

Sang og debat

Også en sangbog er det blevet til: Syng dansk. Det er KANON. Den trykte udgave af sangbogen er udsolgt.

I 1983 publicerede vi Aksel Schiøtz’ Om at synge dansk. Disse bøger er (endnu) ikke digitaliseret

I 1980’erne udgav Modersmål-Selskabet 7 debatbøger.

En samlet oversigt kan ses på siden Andre udgivelser.