Bordets glæder (Årbog 2016)

Tema

BOrdets glæder præsenteres temaet af Gerda Thastum Leffers efterfulgt af 10 artikler. Velkommen til bords!

Indhold af Bordets glæder

Bordets glæder. Forside designet af Kitte Fennestad
Årbog 2016 med titlen Bordets glæder
 • Forord v. Gerda Thastum Leffers (s. 7-13)
 • Martin Marchman Andersen: Smag og behag kan (ikke) diskuteres (s. 15-23)
 • Grethe F. Rostbøll: Man tager et Sølvfad (s. 25-32)
 • Anne Hjernøe: Køkkensamtaler og snak om mad (s. 33-45)
 • Klavs Styrbæk & Ole G. Mouritsen: Omsorg for smag (s. 47-58)
 • Ulla Høst: Hornfisk (s. 59-68)
 • Niels Birger Wamberg: Bord, dæk dig! (s. 69-104)
 • Anders Kjærsig: Til bords med Gustav Wied (s. 105-112)
 • Johs. Nørregaard Frandsen: Rødgrød i Grøfterne: H.C. Andersen og det poetiske bord (s. 113-126)
 • Elisabet Sinding: Emma Gad – jeg gider også! (s. 127-133)
 • Irina Bjørnø: Familiens hemmeligheder (s. 135-143)
 • Caroline Nyvang: Politikerens kogebog (s. 145-151)
 • Hanne Holm og Mogens Lykketoft: Klimavenlig menu på skype (s. 153-174)

Fra Gerda Thastum Leffers forord

Ordet var det første ligesom i denne bogs titel. Det er en god ting at mestre sproget for at fuldkommengøre måltidets glade og nydelsesrige forløb. Ordets og bordets glæder er tæt forbundne og virtuost lykkes det for os at konversere vores bordfælle uden at tale med mad i munden; vi skal vise velvilje og næstekærlighed som i alle forhold. … Ligeså, når samtalekøkkenet danner rammen. Fantasien får vinger, sanserne udfordres, og vi hører, smager og ser, ombølges af dufte, næsten før det store udtræk af krydderurter og kaloriebevidste tryllerier har taget over. Vi får lyst at prise måltidet og hele dets set up. Samtalen løber frit og forventningerne med. … Nu er blot at sige velkommen til bords med de 12 velskrivende forfattere, der her har prøvet at delagtiggøre hinanden og læserne i en masse om omsorg for smag, glæden ved at forske, sætte ord på lækkerierne og sætte dem til livs. (Læs mere – PDF endnu ikke online).

Anmeldelser (i udvalg)

Bestilling og udgivelsesoplysninger

Redaktionel tilrettelægning: Michael Blædel
Omslag og grafisk tilrettelægning: Kitte Fennestad
Modersmål-Selskabet (Hellerup, København), 2016, 174 sider.
(Modersmål-Selskabets Årbog 2016).
Bestil bog
Download gratis PDF-udgave (årbogen er gratis tilgængelig takket være fondsstøtte)