Bestyrelse

Christian Munk, leder

Cand.mag. i lingvistik fra Københavns Universitet. Interesseområder især typografi og lydskrift (Dania og IPA) samt dialekter. Designer sine egne fonte. Tidligere researcher på ordbogen i Oxford.

Nikolai Sandbeck, viceleder og webmaster

Cand.mag i Indoeuropæisk med speciale i nordisk fra Københavns Universitet. Interesseområder er lydlove, sproghistorie, nordisk og NLP (Natural Language Processesing). Arbejder til dagligt med at udvikle en dansk voice assistant, hvor mine ansvarsområder er kodning til NLG (Natural Languge Generation) samt data annotering og træne machine af learning modeller med de annoterede data.

Michael Bach Ipsen, redaktionssekretær og kasserer

BA i lingvistik fra Københavns Universitet og Modersmål-Selskabets svensktalende repræsentant i Svenska Språkförsvaret og dialektforeningen Vendsyssel-Gildet. Bosat i Münster, Westfalen 2006-2007. Uddannet i lufttrafiktjeneste ved Entry Point North i Malmö-Sturup 2008-2010 og arbejder med operationel luftrumsudvikling. Kasserer i Modersmål-Selskabet. Bidragyder til Modersmål-Selskabets udgivelser Ord og naboer i Norden (2018) og Dialekter i rigt mål (2019) og redaktør af Sprog på grænsen (2020).

Svend Nielsen, fotograf

Voksenpædagogisk uddannelse fra Forsvaret (1988). Uddannet datamatiker og arbejder som IT-programmør og ‑supporter siden 1991. Bosat i Hjallerup i Vendsyssel og flydende i vendelbomål. Pensionist fra 2023.

Ingrid Carlsen

Fra Pulsen ved Flauenskjold i Vendsyssel og Modersmål-Selskabets repræsentant i Vendsyssel-Gildet. Bosat i Nordsjælland fra 1975- 2020. Nu bosat i Haderslev. Uddannet sygehjælper (1978), dagplejer (1986), pædagogisk assistent (2000), kontorassistent (2003) og biblioteksassistent (2005). Bogmesseansvarlig siden 2005. Har udgivet ”A we godt wæ’ we’, a er wejelbo” i Dialekter i rigt mål (2019). Og oversætter af børnebilledbog på Vendelbomål: Mien føst tusi or på Wæjelbomol (2022)

Ingrid Carlsen

Cand.mag. i nordisk sprog, litteratur og lingvistik (1971). Studier i engelsk og tysk m.m. Siden 1971 redaktør på Jysk Ordbog, Peter Skautrup Centret, Aarhus Universitet. Bidragyder til Dialekter i rigt mål (2019) og aktiv i bogudvalget.

Ulla Weinreich

Cand.mag. i germansk filologi og anvendt sprogvidenskab fra Københavns Universitet og Freie Universität Berlin. Bl.a. nederlandskstudier ved universitetet i Leiden. Arbejder freelance som bl.a. oversætter mellem dansk og tysk og fra flere andre sprog samt underviser i tysk.

Repræsentant for Verein Deutsche Sprache i København. Medlem af Dansk Sprognævns repræsentantskab for Modersmål-Selskabet. Medlem af Modersmål-Selskabets årbogsudvalg siden 2012. Udgiver af Wir sprechen gerne Deutsch (2018), IFB Verlag Deutsche Sprache, og redaktør af Sprog på grænsen (2020).

Tijana Vujadinović

Journalist fra journalisthøjskolen i Beograd (2010), BA i skandinavisk fra Københavns og Beograds universiteter (2015) og MA i kultur, kommunikation og globalisering fra Aalborg Universitet (2020). Har bl.a. beskæftiget sig med kulturmøder og projektledelse og var bidragyder til Ord og naboer i Norden (2018).

Mikael Fabrin

Født i 1971 og har siden 2019 undervist i dansk som andetsprog på Danmarks Pædagogiske Universitet samt på forskellige sprogcentre helt fra niveau A1 til B2, hvor retningslinjer for naturlig dansk udtale er et vigtigt hjælpemiddel. BA i lingvistik fra Københavns Universitet (2023). Interesseområder er sprogforandring, udtale og anvendt kognitiv lingvistik inden for sprogtilegnelse. (2018).

Alex Speed Kjeldsen, suppleant

Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet og leder af Det Bornholmske Ordbogsprojekt. Forsker i ældre nordiske sprog, primært oldislandsk og norsk, samt bornholmsk dialekt, der er hans modersmål i snævrere forstand.

Christopher Morgenstierne, suppleant

Cand.phil. i historie, master i dansk som andetsprog. Underviser på sprogcentre 2005-22. Indehaver af Klog på Dansk – Dansk sprog og kultur for expats i danske virksomheder og privat. Glad for: Umulig dansk udtale, Grundtvig og anden danskhed, “translanguaging”, historiske drivkræfter, lydforskydninger og kulturmøde.