Bestyrelse

Christian Munk, leder

Cand.mag. i lingvistik fra Københavns Universitet. Interesseområder især typografi og lydskrift (Dania og IPA) samt dialekter. Designer sine egne fonte. Tidligere researcher på ordbogen i Oxford.


Ulla Weinreich, viceleder

 

Cand.mag. i germansk filologi og anvendt sprogvidenskab fra Københavns Universitet og Freie Universität Berlin. Bl.a. nederlandskstudier ved universitetet i Leiden. Arbejder freelance som bl.a. oversætter mellem dansk og tysk og fra flere andre sprog samt underviser i tysk.
Repræsentant for Verein Deutsche Sprache i København. Medlem af Dansk Sprognævns repræsentantskab for Modersmål-Selskabet. Medlem af Modersmål-Selskabets årbogsudvalg siden 2012. Udgiver af Wir sprechen gerne Deutsch (2018), IFB Verlag Deutsche Sprache, og redaktør af Sprog på grænsen (2020).

Michael Bach Ipsen, redaktionssekretær og kasserer

 

BA i lingvistik fra Københavns Universitet og Modersmål-Selskabets svensktalende repræsentant i Svenska Språkförsvaret og dialektforeningen Vendsyssel-Gildet. Bosat i Münster, Westfalen 2006-2007. Uddannet i lufttrafiktjeneste ved Entry Point North i Malmö-Sturup 2008-2010 og arbejder med operationel luftrumsudvikling. Kasserer i Modersmål-Selskabet. Bidragyder til Modersmål-Selskabets udgivelser Ord og naboer i Norden (2018) og Dialekter i rigt mål (2019) og redaktør af Sprog på grænsen (2020).

Svend Nielsen, webmaster og fotograf

 

Voksenpædagogisk uddannelse fra Forsvaret (1988). Uddannet datamatiker og arbejder som IT-programmør og ‑supporter siden 1991. Bosat i Hjallerup i Vendsyssel og flydende i vendelbomål. Pensionist fra 2023.

Ingrid Carlsen

 

Fra Pulsen ved Flauenskjold i Vendsyssel og Modersmål-Selskabets repræsentant i Vendsyssel-Gildet. Bosat i Nordsjælland fra 1975- 2020. Nu bosat i Haderslev. Uddannet sygehjælper (1978), dagplejer (1986), pædagogisk assistent (2000), kontorassistent (2003) og biblioteksassistent (2005). Bogmesseansvarlig siden 2005. Har udgivet ”A we godt wæ’ we’, a er wejelbo” i Dialekter i rigt mål (2019). Og oversætter af børnebilledbog på Vendelbomål; ”Mien føst tusi or på Wæjelbomol” (2022)

Torben Arboe

 

Cand.mag. i nordisk sprog, litteratur og lingvistik (1971). Studier i engelsk og tysk m.m. Siden 1971 redaktør på Jysk Ordbog, Peter Skautrup Centret, Aarhus Universitet. Bidragyder til Dialekter i rigt mål (2019) og aktiv i bogudvalget.

Anne-Marie Ravn Melvang

 

Cand.mag. i nordisk sprog og litteratur med sidefag i tysk samt BA i erhvervssprog (engelsk og tysk). Studier i litteraturhistorie og oversættelsesteori ved Aarhus og Københavns universiteter. Mange års erfaring som gymnasielærer, nu freelancer inden for oversættelse, undervisning og kulturformidling.

                                          

 

 Maja Vinding Fallesen 

Cand. mag. i engelsk og amerikansk litteratur og lingvistik. Har arbejdet med oversættelse, sproglig kvalitetssikring, web og publicering i forskellige sammenhænge samt sekretariatsbetjening og internationalt universitetssamarbejde.

 

 

Estrid Dyekjær

Cand. merc. i Markedsøkonomi fra Handelshøjskolen i Århus 2005, skønlitterær forfatter, klummeskribent og erfaren podcaster (nu på Læsekrogen) med passion for det danske sprog. Født og opvokset i Esbjerg, men er gradvis flyttet længere og længere mod øst via Aarhus og Virum til Sjællands nordlige kyster.

 
Tijana Vujadinović, suppleant

Journalist fra journalisthøjskolen i Beograd (2010), BA i skandinavisk fra Københavns og Beograds universiteter (2015) og MA i kultur, kommunikation og globalisering fra Aalborg Universitet (2020). Har bl.a. beskæftiget sig med kulturmøder og projektledelse og var bidragyder til Ord og naboer i Norden (2018).


Erik Schierning, suppleant

Afsætningsøkonom (HD) fra Handelshøjskolen i København (1976), beskæftiget med ledelse indenfor Salg, Marketing, HR, Organisationsudvikling, Executive Coaching, Samtalen som Redskab i danske industrivirksomheder. Siden 2006 selvstændig i Triplestar Consult med hovedfokus på rekruttering. Har som senior forfattet Mit unge Liv m.m.