Medlemskab

Det danske sprog er en levende organisme. Det skal næres, plejes og bruges, men også udvikles. Vi må ikke gå i stå, men fortsat gøre vores indflydelse gældende.

Målet er bl.a. at opnå en bedre indlæring af det danske sprog i skolerne og på læreanstalterne – og stadig at minde massemedierne om, hvor betydningsfuldt det er at bruge et klart, forståeligt og varieret sprog.

Hvem kan blive medlem af Modersmål-Selskabet?

Alle, der tilslutter sig Modersmål-Selskabets formål, kan optages som medlemmer.

Kontingent

Det årlige kontingent for medlemmer bosat i Danmark er p.t. 250 kr. Meld dig ind som bosat i Danmark ved at købe medlemskab her.

For medlemmer bosat på Færøerne, i Grønland og i udlandet er kontingentet 400 kr. inkl. et portotillæg på 150 kr. Meld dig ind som bosat i udlandet, på Færøerne eller i Grønland ved at købe medlemskab her.