Sprog & Samfund

Sprog & Samfund

Modersmål-Selskabet har siden 1982 udgivet tidsskriftet Sprog & Samfund, der udkommer fire gange om året og sendes gratis til alle medlemmer.

I Sprog & Samfund orienterer vi naturligvis om Modersmål-Selskabet, men også om væsentlige sproglige anliggender i vort samfund, særligt inden for forskning og uddannelse, ligesom vi bringer anmeldelser af væsentlige bøger om sprog.

Medlemskab eller abonnement

Du kan få Sprog & Samfund på en af følgende måder:

  • Du kan melde dig ind og få medlemsbladet, årbogen og alle medlemsrettigheder. Organisationer og selskaber kan tegne støtteabonnement.
  • Enkeltnumre kan bestilles for 25 kr. pr. stk. plus 25 kr. i forsendelsesomkostninger. Dog koster særnummeret 2/2020 50 kr., men følger gratis med bogen Sprog på grænsen

Download bladet

I december gøres foregående års blade frit tilgængelige. Medlemmer kan tillige få de nyeste blade tilsendt elektronisk ved henvendelse til sekretariatet.

Tallene angiver størrelsen i KB. Jubilæumsudgaven af Sprog & Samfund 2004 nr. 4, som blev udgivet i stedet for Årbog 2004, fylder således 25.854 KB eller næsten 25 MB.

ÅrgangNr. 1Nr. 2Nr. 3Nr. 4
2003  3031.663
20042.9611.1461.06525.854
20052.6681.9431.1353.816
20061.1578.8402.419553
2007440798595523
2008229366292356
2009430620951781
20105458281.359712
20111.8506461.7401.898
20121.69720052123977
20131.0281.0181.9501.660
20141.6551.8791.3692.315
20151.5594854851.674
20161.3132.6434.2222.690
20173.3891.5673.901
20189724.2781.0576.712
2019 4.1503.8102.4705.217
20201.031Særnr.1.7973.407
20214.1885.2287.3211.789
20224.2046.213på vej 

* Medlemmerne får nyeste nummer tilsendt ved udgivelse. Nye medlemmer kan få allerede udgivne blade fra samme år ved indmeldelse. Andre kan bestille enkeltnumre ved henvendelse til sekretariatet.

Redaktionssekretær

Michael Bach Ipsen
Tlf.: 40 61 08 58
red@modersmaalselskabet.dk

ISSN-numre

Trykt udgave: ISSN 0108-433X
Digital udgave: ISSN 2246-4212