Selskabet

Modersmål-Selskabet

Modersmål-Selskabet blev stiftet i 1979 – se glimt fra Selskabets historie og læs kort om Modersmål-Selskabet.

Medlemskab er åbent for alle, der tilslutter sig Modersmål-Selskabets formål (se vedtægterne).

Generalforsamling og bestyrelse

Generalforsamlingen, hvor alle medlemmer har stemmeret, vælger i maj måned Selskabets bestyrelse. Bestyrelsen ansætter sekretær, redaktør og evt. andre efter behov.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Arbejdet er i høj grad organiseret i Modersmål-Selskabets udvalg, mens samarbejdet med andre organisationer sker ved repræsentation.

Finansiering

Modersmål-Selskabet finansieres af bidragyderne: kontingent og tilskud fra en række fonde. Selskabet er alle meget taknemmelige!

Sekretariat

Modersmål-Selskabets sekretariat varetages af kasserer og redaktionssekretær Michael Bach Ipsen.

Kontakt

Ønsker du at kontakte bestyrelsen, redaktøren eller sekretæren m.fl., kan du bruge kontaktformularen.