Din stemme tæller (Årbog 2014)

Din stemme tæller (Modersmål-Selskabets årbog 2014)
Din stemme tæller (Modersmål-Selskabets årbog 2014)

Tema: I Din stemme tæller har årbogsudvalget samlet nogle tekster om mundtlighed, politikernes mundtlige kommunikation og dens betydning.

Indhold:

 • Gerda Thastum Leffers: Forord (s. 7-12)
 • Niels Birger Wamberg: “Flerstemmig monolog” (s. 13-23)
 • Stine Pilgaard: “Min mor siger” (s. 25-34)
 • Irina Bjørnø: “Hvordan jeg tabte min stemme” (s. 35-43)
 • Julie Fabricius: “Kan du høre hvad du selv siger” (s. 45-51)
 • Ole Meisner: “Musik i sproget” (s. 53-69)
 • Erik Norman Svendsen: “Din stemme tæller” (s. 71-77)
 • Hanne Bistrup: “En stemme i koret” (s. 79-88)
 • Thorstein Thomsen: “Man har et publikum” (s. 89-96)
 • Orla Hav: “Former vi sproget eller former sproget os?” (s. 97-105)
 • Peter Skaarup: “Husk optimismen” (s. 107-112)
 • Christine Antorini: “Du hører politikeren, du ser og tror på” (s. 113-118)
 • Christian Kock: “Lad din stemme høre – og hør de andres” (s. 119-135)

Redaktionel tilrettelægning: Michael Blædel
Omslag og grafisk tilrettelægning: Kitte Fennestad
Modersmål-Selskabet (Hellerup, København), 2014, 135 sider.
(Modersmål-Selskabets Årbog 2014).

Læs også Din stemme tæller, Modersmål-Selskabets årbog 2014 — Modersmål-Selskabet