Hilseformer & høflighed (Årbog 2015)

Tema

Hilseformer & høflighed præsenteres temaet af Gerda Thastum Leffers efterfulgt af 14 velskrevne artikler.

Indhold af Hilseformer og høflighed

Forsiden på Modersmål-Selskabets årbog for 2015 med titlen Hilseformer og høflighed
Årbog 2015
 • Gerda Thastum Leffers: Forord (s. 7-11)
 • Jørn Lund: Vi snakkes (s. 13-19)
 • Lasse Rønnoe: »Hvor er det dejligt at se dig« (s. 21-31)
 • Kaspar Rostrup: Om at hilse (s. 33-43)
 • Henning Kirk: Den kliniske hilsen (s. 45-50)
 • Poul Thomsen: Vær hilset (s. 51-56)
 • Hans Christian Bjerg: Danske hilseformer – militære hilseformer (s. 57-64)
 • Gitte Hørning: Moderne hilsekultur (s. 65-82)
 • Johs. Nørregaard Frandsen: Kære Eduard og andre tiltaler (s. 83-92)
 • Bjørn Andersen: Du og De (s. 93-111)
 • Mette Kopp: At se en hilsen eller et menneske (s. 113-124)
 • Anja Vintov: At hilse (s. 125-133)
 • Robert B. Hansen: Danske hilseformer (s. 135-141)
 • Irina Bjørnø: En Hjertelig Hilsen (s. 143-148)
 • Carina Heckscher: Et håndtryk – en verden af muligheder (s. 149-160)

Fra Gerda Thastum Leffers forord

Kære læser: Forkundskaber er nyttige, hedder det i  »Klodshans« og  »Hjertesorg« af H.C. Andersen. To næsten modpoler. Mellem dem er der også plads til forord, der også har til hensigt at gøre nytte som forkundskab. Det skal fortælle hensigten med bogens tilblivelse. En hensigt må der være, når et udvalg, der går sproget og dets mangfoldigheds ærinde, henvender sig til 14 kompetente skribenter og beder dem medvirke. Alle har de været og er med til at tegne samtidens kulturelle billede. Et billede, der mest af alt bliver til af vores ageren. Vores adfærdsformer går fra de utvungne, de primitive til de mere civiliserede og efter forholdene afstemte formelle og forfinede for at ende i det individuelt naturlige. Sidstnævnte er næppe muligt. Men en fællesnævner er nødvendig, hvis vi ikke på skift skal føle os inde og ude i det accepterede selskab, der favner bredt, uden at give los for det platte eller vulgære. Hvor svært ka’ det være? Det korte svar er ‘meget’. Det længere kan bogens kapitler snakke med om.

Bestilling og udgivelsesoplysninger

Redaktionel tilrettelægning: Michael Blædel
Omslag og grafisk tilrettelægning: Kitte Fennestad
Modersmål-Selskabet (København), 2015, 160 sider.
(Modersmål-Selskabets Årbog 2015).

Bestil bog
Download gratis PDF-udgave (årbogen er gratis tilgængelig takket være fondsstøtte)