Dansk i tusind år

Allan Karker, Dansk i tusind år. Modersmål-Selskabets årbog 1993 width=
Årbog 1993 med titlen Dansk i tusind år blev revideret i 2001 og 2022.

Allan Karker: Dansk i tusind år er et omrids af det danske sprogs historie. I den løbende fortælling om sprogets skiftende bygning og brug gennem tiden indgår der til stadighed autentiske eksempler, der viser de store linjer i udviklingen af det rigsdanske skriftsprog, opdyrkningen af nye genrer og typiske tendenser i sprogbrugen.

Dansk i tusind år rækker fra de ældste runeindskrifter i Danmark frem til vor egen tids mangfoldighed af sproglige udtryksformer, og det danske sprogs skæbne sættes glimtvis i et nordisk perspektiv.

Dansk i tusind år er skrevet for læsere uden særlige forudsætninger og er tilbagevendende pensum på bl.a. danskstudierne. Den udkom første gang som Modersmål-Selskabets årbog i 1993. I 2. udgave (2001) og 3. udgave (2022) er fremstillingen revideret med nye kapitler om fremtidsudsigterne for det danske sprog. De viser, hvordan dansk er et sprog i stadig forandring; men heldigvis er der ingen tegn på, at det danske sprog skulle være truet på sin eksistens.

Takket være fondsstøtte og medlemskontingenter har vi digitaliseret og udgivet denne tredje udgave med hårdt bind og garnhæftet ryg på store læsevenlige sider, så formen lever op til indholdet. Samtidig har den fået et nyt omslag, hvor det genkendelige og det moderne går op i en højere enhed: Forsiden på første udgave var hvid, men siden den reviderede udgave har den været rød – og altid med ordet dansk skrevet i forskellige stilarter. Denne udgaves omslag er blevet opdateret, men henleder stadig tankerne på den oprindelige. Før var runerne blot en gengivelse af de latinske bogstaver med det ældste runealfabet (ᛞᚨᚾᛊᚲ dansk). Nu er runerne omsat til ordet dǫnsk (tunga) ‘dansk (tunge)’ med det yngre alfabet (ᛏᛅᚢᚾᛋᚴ taunsk) for at efterligne Jellingstenenes skrivemåde (ᛏᛅᚾᛳᛅᚢᚱᚴ tanmaurk). Ligeledes er stavemåden dantzsk i fraktur tilføjet for at vise variationen og udviklingen i retskrivningen. Teknologiske fremskridt har givet os nye muligheder for at sætte runer og andre særlige tegn i teksten. Derfor er der i alle tilfælde, hvor der refereres til en runeindskrift, gengivet runernes faktiske form ved siden af den læsevenlige translitteration. Flere af illustrationerne er forbedrede, og eksempelteksterne er gjort let genkendelige fra den løbende tekst.

Anmeldelser

Forfatter, cand.mag. Kirsten Rask har i sin anmeldelse i dagbladet Politiken skrevet, at Dansk i tusind år »burde være obligatorisk læsning på gymnasierne og de sproglige uddannelser. Alt for mange professionelle sprogudøvere mangler det elementære begrebsapparat til at kunne tænke over og tale kvalificeret om sproget. Den historiske vinkel er kun en af mange indgange til sproget, men afgørende, hvis vi bevidst vil videreudvikle og opdatere modersmålet bedst muligt.«

Bestilling og udgivelsesoplysninger

1. udgave: København, C.A.Reitzel, 1993. 272 sider (Modersmål-Selskabets årbog 1993).
2. udgave: København, Modersmål-Selskabet, 2001/2015. 282 sider. ISBN 978-87-994137-9-9.
3. udgave: København, Modersmål-Selskabet, 2022. ISBN 978-87-93708-93-8. Indbundet.

Bestil bog