Nysprog nu (Årbog 2006)

Modersmål-Selskabets årbog 2006 med titlen Nysprog nu
Årbog 2006

Temaet for Modersmål-Selskabets årbog 2006 er ”Nysprog nu”. Begrebet nysprog er brugt i Orwellsk forstand som et sprog, der forhindrer, indskrænker eller kun muliggør en bestemt form for tankevirksomhed. I Orwells roman ”1984” er ”gammelsprog”, dvs. almindeligt engelsk, endnu ikke helt udryddet, men det er statens officielle sprogpolitik, at det skal ske hurtigst muligt for derved at undgå ”tankeforbrydelser”. Ved at skildre nogle tendenser i sin tids samfund advarer Orwell mod en frygtet udvikling. Dette er også formålet med Modersmål-Selskabets årbog. I en række essays belyser den spørgsmålet, om vi i 2006 på forskellige områder ser tendenser i retning af nysprog. Når fagsprog med særlige begreber, som kun forstås klart af en mindre gruppe af befolkningen efter et særligt studium, bringes ind i den almindelige samfundsdebat og her bruges til at sætte dagsordenen, så bliver det til nysprog, for så bruges gruppesproget til at udøve og opretholde magt og privilegier.

Indhold:

 • Forord ved Gerda Thastum Leffers (s. 7-13)
 • Bent Pedersbæk Hansen: “Tallenes tale” (s. 15-26)
 • Henning Kirk: “Nysprog, gammelsprog – og ældresprog” (s. 27-36)
 • Niels Højby: “Vi skal jo desværre prioritere” (s. 37-45)
 • Christian Kock: “Newspeak – toppen af et isbjerg” (s. 47-60)
 • Villy Søvndal: “Virkeligheden venter på at få ord sat på sig” (s. 61-72)
 • Marianne Jelved: “Verden ifølge den offentlige mening” (s. 73-78)
 • Pernille Toft: “‘Det hedder det ikke!'” (s. 79-86)
 • Helle Bønløkke: “Vend sproget på hovedet” (s. 87-91)
 • Clement Behrendt Kjersgaard: “Den tvivlende elite” (93-107)
 • Steen Ankerdal: “I sport er nysprog blevet fælleseje” (109-121)
 • Margrethe Heidemann Andersen: “Engelsk – et spørgsmål om magt?” (s. 123-127)
 • Christian N. Eversbuch: “‘Ænglis’ som nysprog” (s. 129-136)

Redaktionel tilrettelægning: Michael Blædel
Omslag og grafisk tilrettelægning: Kitte Fennestad
København, C.A. Reitzels Forlag, 2006, 136 sider.
(Modersmål-Selskabets Årbog 2006).

Læs forordet!

Udsolgt

Download bogen som PDF