Sproget i industrisamfundet (Årbog 1981)

Forside på Modersmål-Selskabets årbog for 1981 med titlen Sproget i industrisamfundet
Årbog 1981

Sproget i industrisamfundet belyser problemerne omkring sproget i en moderne, industriel og teknokratisk tidsalder, der måske nærmest er at betragte som overgangsår imellem det industrielle samfund og det informative samfund.

Sproget i industrisamfundet er redigeret af Per Jespersen.

Indhold:

 • Forord ved Per Jespersen (s. 7-8)
 • Niels Frost: “Hvad taler man om i industrisamfundet” (s. 9-16)
 • Mogens Frohn Nielsen: “Billedsprog eller »Tak for komplimenten!«” (s. 17-21)
 • Povl Riis: “Lægeligt og lægevidenskabeligt sprog” (s. 22-28)
 • Willy Sahl: “Din-min mening – medbestemmelse, eller …” (s. 29-31)
 • Mogens Boman: “Påvirkninger udefra” (s. 32-35)
 • Svend Heinild: “Magisterpis i sengehalmen” (s. 36-43)
 • Vilhelm Nielsen: “Hvad gør industrikulturen ved vores sprog?” (s. 44-53)
 • Poul Erik Henriksen: “Sprog, teknologi og den jævne mand” (s. 54-55)
 • Arne Lund: “Ledersproget. Fremmedord som magtmiddel” (s. 56-58)
 • Dagmar Andreasen: “Samtale og solidaritet” (s. 59-64)
 • Aase Boesen: “Det danske sprog i et informationssamfund” (s. 65-72)
 • Gert Smistrup: “Al magt til billedet” (s. 73-78)
 • Werner Rasmussen: “Informationsalderen. Elite og almue” (s. 79-83)
 • Mette Koefoed Bjørnsen: “Svært, men fornødent: Om økonomisk-politiske budskaber – hvem formidler hvad til hvem – hvordan og med hvilken hensigt?” (s. 84-89)
 • Chr. Einfeldt: “Modemeninger og modesprog” (s. 90-93)
 • O.K. Petersen og Åge Valbak: “Den sproglige kløft mellem eksperter og befolkning” (s. 94-98)
 • Svend Erik Olsen: “Tingsliggørelsen i sproget – eksemplificeret ved ansvarsbegrebets udvikling” (s. 99-103)
 • Arne Aabenhus: “Teatrets sprog” (s. 104-108)
 • Om forfatterne (s. 109-112)
 • Sprogdebatten [henvisninger til indlæg] (s. 113-116)

Forlaget i Haarby, 1981, 116 sider.
(Modersmål-Selskabets Årbog 1981).

Udsolgt

Download bogen som PDF