Sproget og de ordløse kunstarter (Årbog 2007)

Sproget og de ordløse kunstarter, Modersmål-Selskabets Årbog 2007
Årbog 2007

Bidrag af:

 • Forord ved Gerda Thastum Leffers (s. 7-11)
 • Jette Hedegaard Kristoffersen: “Tegnsprog er et fuldgyldigt sprog” (s. 13-21)
 • Helle Brønnum Carlsen: “Måltidets mageløse magi” (s. 23-27)
 • Poul Pilgaard Johnsen: “Alt det man mærker i vinen” (s. 29-34)
 • Finn Slumstrup: “Erindring – Opmærksomhed – Forventning” (s. 35-45)
 • Jørgen Christian Wind Nielsen: “Musikken og sproget” (s. 47-54)
 • Ib Spang Olsen: “Tegning til bøger” (s. 55-64)
 • Claus Seidel: “Den talende teatertegning (s. 65-71)
 • Marie d’Origny Lübecker: “Sprog billede sprog” (s. 73-77)
 • Michael Blædel: “På talefod med keramikken” (s. 79-84)
 • Vibeke Wern: “Bevægelsernes ord og dansens sprog” (s. 85-92)
 • Bjarne Kildegaard: “Variationer over chik” (s. 93-101)
 • Anders Troelsen: “Talende arkitektur” (s. 103-117)
 • Peter Johannes Erichsen: “Ridesti” (s. 119-123)
 • Else Cornelius: “Samtalen uden ord” (s. 125-131)
 • Klaus Kjøller: “Mundtlig eksamen som æstetisk kontaktsport” (s. 133-141)

Redaktionel tilrettelægning: Michael Blædel
Omslag og grafisk tilrettelægning: Kitte Fennestad
København, C.A. Reitzels Forlag, 2007, 144 sider.
(Modersmål-Selskabets Årbog 2007).