Vort modersmål er … (Årbog 1980)

Modersmål-Selskabet årbog 1980 med titlen Vort modersmål er ....
Årbog 1980

Indhold:

 • Forord ved Poul A. Jørgensen (s. 5-6)
 • Poul Hansen: “Modersmål-Selskabets 1. årsmøde” (7-11)
 • K. B. Andersen: “Der skal ikke tales fint” (s. 13-17)
 • Ulla Bagger: “Modersmålet og faderguden” (s. 19-26)
 • Morten Bredsdorff: “Sprogets krise — et varsel?” (s. 27-30)
 • Jytte Engberg: “Om modersmål og fordomme” (s. 31-37)
 • Iris Garnov: “Begge dine modersmål” (s. 39-40)
 • Erik Hansen: “Smukt, pænt og grimt sprog” (s. 41-47)
 • Poul Hartling: “Uden sproget kan vi ikke tale sammen” (s. 49-52)
 • Piet Hein: “Sproget er et redskab” (s. 53-59)
 • Grethe Heltberg: “Sproget” (s. 61-62)
 • Mogens Jansen: “Selv dansk er andet end lyde og ord” (s. 63-71)
 • Peter Jerndorff Jessen: “Er vort modersmål dejligt” (s. 73-84)
 • Stig Jørgensen: “Vulgærsprog” (s. 85-91)
 • Jacob Mey: “Hvem tilhører sproget?” (s. 93-100)
 • Stig Jørgensen: “Hundesvømning” (s. 101-106)
 • Jacob Mey: “Se Hundested og gø” (s. 107-112)
 • Stig Jørgensen: “Vov” (s. 113-117)
 • Jørn Lund: “Hvad skal det nytte?” (s. 119-124)
 • Bjørn Moe: “Veltalenhedens krise” (s. 125-133)
 • Vilhelm Nielsen: “Modersmålet i industri- og servicesamfundet” (s. 135-150)
 • Grethe Rostbøll: “Dansk er ikke hvad som helst” (s. 151-157)
 • Vagn Steen: “Jeg hedder Rigmor. Kald mig Rimse” (s. 158-173)
 • Sprog og modersmål i pressen (s. 174-175)
 • Fortegnelse over illustrationer (s. 175*)
 • Oplysninger om Modersmål-Selskabet (s. 177)
 • Vedtægter (s. 178-180)
 • Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (s. 180)
 • Martin Hammerich og Modersmål-Selskabet (s. 181-182)

* Illustrationer

 • Af fortalen til Valdemar Sejrs Jyske Lov (s. 12)
 • Peder Laales ordsprog (s. 18)
 • Fra Peder Palladius’s Visitatsbog (s. 38)
 • Fra Leonora Christina Ulfeldts »Jammers Minde« (s. 48)
 • Den fjerde aften-sang fra Th. Kingos Åndelige Sjungekor (s. 60)
 • Ludvig Holbergs 85. Epigram fra »Moralske Tanker« (s. 72)
 • N. F. S. Grundtvigs digt »Modersmålet« (s. 92)
 • Af indledningen til B. S. Ingemanns »Valdemar den Store og hans Mænd« (s. 118)
 • Fyndord og aforismer om tale og sprog (s. 134)

Redaktion: Poul A. Jørgensen
Forlaget i Haarby, 1980, 184 sider.
(Modersmål-Selskabets Årbog 1980).

Udsolgt

Download bogen som PDF