Om indstilling af kandidater til Modersmål-Selskabets modersmålspris

 

Modersmål-Prisen, Modersmål-Selskabets modersmålspris, uddeles hvert efterår. Der er frist for forslag til kandidater den 1. maj i det pågældende år. Et forslag skal være tilstrækkeligt begrundet til at stå sig i konkurrencen med andre forslag. En kvalificeret begrundelse fylder normalt fra en halv til en hel A4-side. Begrundede forslag kan indsendes via formularen nedenfor. Listen med forslag til modtagere af Modersmål-Prisen er fortrolig.

Når prisen er uddelt, nulstilles listen. Ønsker man at have en tidligere foreslået kandidat på listen, skal man altså genfremsætte sit forslag. Du skal være medlem af Modersmål-Selskabet for at kunne få en kandidat optaget på listen. Man kan godt foreslå mere end én kandidat.

Kriterierne som kandidaterne skal leve op til, er: »over for brede kredse en særlig fremragende anvendelse af et sprog efter selskabets ideal: klart, udtryksfuldt og varieret.«

Kandidat til Modersmål-Prisen

Her kan medlemmer af Modersmål-Selskabet indsende forslag til modtager af Modersmål-Prisen. Læs betingelserne og udfyld venligst formularen.
  • Medlemmer af Modersmål-Selskabet kan indstille kandidater til Modersmål-Prisen. Indsend navn og begrundelse, der skal være på mindst ½ side og kunne fungere som en kortfattet begrundelse for bestyrelsens valg.
  • Indtast venligst dit fulde navn
  • Indtast din e-mailadresse. Du får en kopi af din indstilling, og vi får mulighed for at kontakte dig
  • Indtast venligst dit medlemsnr. som anført bag på Sprog & Samfund. Er dit medlemsnr. kun på tre cifre, skal du indtaste et nul foran.
  • Skriv navnet på den kandidat du ønsker at indstille
  • Hvis der kan være tvivl om kandidatens identitet, så beskriv vedkommende nærmere.
  • Begrundelsen skal være tilstrækkelig til en reel vurdering i bestyrelsen. En halv til en hel side er som regel passende, men skal vise, at kandidaten er opfylder kriterierne: »særlig fremragende anvendelse over for brede kredse af et sprog efter selskabets ideal: Klart, udtryksfuldt og varieret«.