Lars Barfoed svarer Trafikudvalget

En af bidragyderne til årbogen Sjov med sprog er justitsminister, tidligere trafikminister Lars Barfoed. Modersmål-Selskabet er kommet i besiddelse af det svar, han som nybagt trafikminister gav til Folketingets Trafikudvalg 21. oktober 2008.

Trafikudvalget har i brev af 8. oktober 2008 stillet mig følgende spørgsmål 1 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. 1:
“Ministeren bedes gøre rede for de samfundsøkonomiske omkostninger, der er forbundet med en konstant stigende mængde bilister, som ikke er i stand til at foretage det arbejde, som stadig flere danskere udfører, nemlig arbejde med læsning og skrivning, hvoraf meget allerede i dag udføres af pendlere i offentlige transportmidler.”

Svar:
Jeg må tilstå, at jeg er i vildrede med, hvad spørgsmålet egentlig går ud på.

Jeg håber da, at antallet af bilister som ikke kan arbejde med at læse og skrive — hvis der menes undervejs — er stærkt stigende, da en sådan praksis er farlig for trafiksikkerheden.

Hvis der tænkes på om antallet af analfabeter blandt bilister er stigende, så brugerne af offentlige transportmidler bliver nødt til at udføre deres arbejde, så har jeg ikke hørt om nogen undersøgelser heraf.

Med venlig hilsen
Lars Barfoed