Medlemsmøde om projekt »Dansk Sproghistorie«

Møde om projekt Dansk Sproghistorie

Projekt Dansk Sproghistorie har udgivet et kapitel fra det kommende værk i form af et festskrift til Bent Jørgensen. Her ses en side med et udsnit fra en middelalderlig kogebog ([url til kildesiden]). Ledende redaktør Ebba Hjorth vil fortælle om projektets forløb og værkets indhold, mens postdoc, ph.d. Adam Hyllested (medlem af Modersmål-Selskabets bestyrelse) vil tage udgangspunkt i sit eget kapitel om »Det danske sprogs slægtskab med andre sprog«.
Projekt Dansk Sproghistorie har udgivet et kapitel fra det kommende værk i form af et festskrift til Bent Jørgensen. Her ses en side med et udsnit fra en middelalderlig kogebog (Kilde: DSL, Projekt Dansk Sproghistorie). Ledende redaktør Ebba Hjorth vil fortælle om projektets forløb og værkets indhold, mens postdoc, ph.d. Adam Hyllested (medlem af Modersmål-Selskabets bestyrelse) vil tage udgangspunkt i sit eget kapitel om »Det danske sprogs slægtskab med andre sprog«.
https://www.modersmaalselskabet.dk/k#fcbm

Projekt Dansk Sproghistorie er emnet for Modersmål-Selskabets medlemsmøde 18. februar 2015. Det danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) nærmer sig nemlig afslutningen af sit store projekt »Dansk Sproghistorie«, hvor de planlagte fire bind vil ende med at blive til seks.

Ledende redaktør Ebba Hjorth vil fortælle om værkets indhold og projektets forløb, mens Adam Hyllested, der igennem nogle år har siddet i Modersmål-Selskabets bestyrelse, vil tage udgangspunkt i sit eget kapitel om »Det danske sprogs slægtskab med andre sprog«. Adam Hyllested har overtaget ansvaret for dette kapitel efter afdøde Jan Katlev. Fredag den 12. september 2014 forsvarede  Adam Hyllested sin ph.d.-afhandling om indoeuropæisk sprog gennem 5.000 år med bravur. Også af den grund glæder vi os til at høre både ham.

Alle, men særligt vores medlemmer, er velkomne til mødet på den internationale modersmålsdag. Modersmål-Selskabet byder på en forfriskning, og det er gratis at deltage for alle.

Efter de to oplæg bliver der tid til spørgsmål og diskussion.

Allan Karkers Dansk i tusind år

Der er tidligere udgivet værker om Dansk Sproghistorie, bl.a. da lektor Allan Karker skrev om ”Dansk i tusind år”, der udkom som Modersmål-Selskabets Årbog 1993”, og som udkom i en ny revideret udgave i 2001. På Københavns Universitets hjemmeside: dialekt.ku.dk/sproghistorie kan man finde et kort resume af det danske sprogs historie. I disse år, hvor mange er bekymrede for det danske sprogs påvirkning fra engelsk, kan sproghistorien måske mindske bekymringerne, når man forstår, at det danske sprog i over tusind år har været genstand for stærkere påvirkninger. Mens blot 1 pct. af nutidssproget rummer engelske importord, tæller græsk og latin 4-8 pct. og tyske låneord 16-17 pct.

Den internationale modersmålsdag

Den internationale modersmålsdag blev stiftet af FN-organisationen UNESCO i 1999 for at fremme den sproglige mangfoldighed og flersproglighed i hele verden. Den officielle dato er 21. februar, som markerer dagen i 1952, da studenter i Dhaka blev skudt og dræbt af det pakistanske politi, da de demonstrerede for anerkendelsen af Bengali som officielt sprog for det daværende Pakistan og nuværende Bangladesh. Dagen fejres med arrangementer i mange lande, bl.a. af Modersmål-Selskabet.

Tidspunkt: Onsdag den 18. februar 2015 kl. 16.30–18.30
Sted
: Forbundet Kommunikation og Sprog, Hauser Plads 20, 3. sal, København K.

Som nævnt er alle velkomne!