Modersmål-Selskabets udvalg og repræsentationer

Konstitueringen i Modersmål-Selskabet kan ses på bestyrelsesoversigten.

Forretningsudvalg
Leder Christian Munk
Viceleder Ulla Weinreich
Kasserer Michael Bach Ipsen
Ingrid Carlsen

Redaktionen for Sprog & Samfund
Redaktør Michael Bach Ipsen
Ulla Weinreich
Christian Munk

Bogmesseudvalget er sat i bero indtil 2023.

Fondsudv
Christian Munk
Michael Bach Ipsen
Anne-Marie Ravn Melvang

Kommunikationsudvalg
Leder Christian Munk
Tijana Vujadinović
Redaktør Michael Bach Ipsen
Webmaster Svend Nielsen

Bogudvalg
Michael Bach Ipsen
Ulla Weinreich
Christian Munk
Torben Arboe

Bladudvalg (redaktion)
Michael Bach Ipsen
Christian Munk
Ulla Weinreich
Anne-Marie Ravn Melvang

Arrangementsudvalg
Michael Bach Ipsen
Ulla Weinreich
Tijana Vujadinović

Repræsentationer

Dansk Sprognævns repræsentantskab: Cand.mag. Ulla Susanne Weinreich er beskikket af kulturministeren som medlem af Dansk Sprognævns repræsentantskab fra september 2019 til periodens udløb, december 2020.
Verein Deutsche Sprache e. V.: Ulla Weinreich repræsenterer Modersmål-Selskabet
Vendsyssel-Gildet: Ingrid Carlsen og Michael Bach Ipsen repræsenterer Modersmål-Selskabet
Språkförsvaret: Michael Bach Ipsen repræsenterer Modersmål-Selskabet