Tak

Mange tak for din indmeldelse/bestilling!

, f.eks.

  • Hvad foregår der på den internationale modersmålsdag?
  • Hvem får Modersmål-Prisen?
  • Hvad handler årbogen om?
  • Hvilket emne tager Selskabet op på mødet forud for generalforsamlingen?
  • Hvornår kan du læse et nyt nummer af Sprog & Samfund på hjemmesiden?

Vidste du, at Modersmål-Selskabet findes på flere sociale medier?

Gå til forsiden!