Andre udgivelser

Ud over tidsskriftet Sprog & Samfund og årbøgerne har Modersmål-Selskabet gennem årene udgivet en række andre bøger og hæfter:

Debatserien “Hvor går dansk hen?”

Hvor går dansk hen? Syv synspunkter på modersmål og danskundervisning

Modersmål-Selskabet, 1981. 59 sider.
(Hvor går dansk hen? 1)

Indhold

 • “Småbørnene og sproget” af Jens Sigsgaard
 • “Forældrene og sproget” af Grethe Rostbøll
 • “Eleverne, lærerne og sproget” af Arne Hermann
 • “Skolen og sproget” af Karl Hårbøl
 • “De sidste i sprogkøen” af Mogens Jansen
 • “Vi taler sammen – eller gør vi ikke?” af Gerda Thastum Leffers
 • “Det danske sprogs vilkår i grænselandet” af Karl Otto Meyer

Udsolgt

Hvor lærer lærerne dansk?

SK-Forlag / Modersmål-Selskabet, 1982. 61 sider.
(Hvor går dansk hen? 2)

Indhold

 • “Læreruddannelsen i dansk” af Niels Holck
 • “Dansk som redskabsfag og dannelsesfag” af Karl Hårbøl
 • “Seminarier, serviceinstitutioner” af Mogens Jansen
 • “Danskfaget og litteraturundervisningen på Lærerhøjskolen” af Thorkild Borup Jensen
 • “En kulturel hastesag” af Per Jespersen
 • “Metode – et værktøj i danskundervisningen” af Tove Krogh
 • “Dansk eller samtidsorientering” af Knud Lange
 • “Sølle 140 timer” af Bodil Rahbek
 • “Om undervisningen i dansk sprog på Danmarks Lærerhøjskole” af Vibeke Sandersen
 • “Faget dansk svigter” af Bodil Steensen-Leth

Udsolgt

Dansk i Æteren

SK-Forlag / Modersmål-Selskabet, 1983. 58 sider.
(Hvor går dansk hen? 3)

Indhold

 • “Eksempler på forkert formuleret, galt udtalt, misvisende og absurd dansk i TV og radio” af Peter Jerndorff-Jessen
 • “Det døde sprog i TV” af Michael Blædel
 • “Sprog og stemmer i æteren – en idealforestilling om Radioavisen” af Thyge Stenstrup
 • “Mundtlighed og forståelse – om skrift og tale i ætermediernes nyhedsoplæsning” af Lone Rørbech
 • “Radio og TV kan få en skolemesterrolle – hvad kan der gøres for at ændre på det?” af Gerda Thastum Leffers
 • “Sprogbrug i BBC og Voice of America” af Poul Høst-Madsen
 • “TV-sprog” af Jan Lindhardt

Udsolgt

Sprog og køn

Modersmål-Selskabet, 1984. 70 sider.
(Hvor går dansk hen? 4)

Indhold

 • “Sprog er magt” af Gretelise Holm
 • “Kvindeforskning og kvindesprog” af Nynne Koch
 • “Kønsdiskriminerende diagnoser” af Jytte Willadsen
 • “Om sproget, kønnet og kunsten – sat lidt på spidsen” af Inger-Lise Hjordt-Vetlesen
 • “Findes der en kvindelig særlighed?” af Ulla Ryum
 • “Ligger den kvindelige nydelse i det orale sprog?” af Merete Stistrup Jensen
 • “Om Gittes sprog og Jespers” af Ingeborg Appel

Udsolgt

Sprog til tiden. Om børns og unges sprog

C.A. Reitzel / Modersmål-Selskabet, 1985. 79 sider.
(Hvor går dansk hen? 5)

Indhold

 • “Kammeraters betydning for sprogindlæringen” af Klaus Kjøller
 • “Børns sprogfærdighed” af Peter Overgaard
 • “To halve sprog er ikke noget helt” af Uwe Geist
 • “Ungdomsliv ca. 1985” af Lars Bjørneboe
 • “Ungdomsideologier – sprogstrategier” af Hans Jørgen Schiødt
 • “To generationer spiller ud” af Jørgen Gleerup og Jan Opstrup Poulsen
 • “De elektroniske massemedier og børnenes sprog” af Steen Larsen
 • “De unge og sproget i dagens Danmark” af Charlotte-Amalie Garnov

Udsolgt

Sproget og datamaskinerne

Modersmål-Selskabet, 1986.
(Hvor går dansk hen? 6)

Indhold

 • “Sproget i den tekniske verden” af Grethe F. Rostbøll
 • “Sprogets fremtid i datamaskinerne” af Bente Maegaard
 • “Sprog som grænseflade – ja eller nej?” af Finn Sørensen
 • “Datamaten som redskab til analyse af naturlige sprog” af Ebbe Spang-Hanssen
 • “Sproget i edb-systemerne” af Hanne Ruus
 • “Tekstforståelse og datamater” af Jørgen Olsen, Henrik Prebensen og Torben Thrane
 • “Sprog og kunstig intelligens” af Hans Siggaard Jensen
 • “Datamaskinen i undervisningen” af Frede Salling Pedersen
 • “Oprøret mod de anonyme autoriteter” af Oluf Danielsen
 • “Edb, fagsprog og sprogpolitik” af Peter Bøgh Andersen

Udsolgt

Kvali eller trivi? Dansk for livet – dansk på gymnasieplan

Modersmål-Selskabet, 1987. 84 sider.
(Hvor går dansk hen? 7)

Indhold

 • “Dansk for livet – kvali eller trivi?” af Arne J. Hermann
 • “Dansk i gymnasiet og HF” af Bertel Haarder
 • “Brev til min dansklærer” af Birte Weiss
 • “Sprogets krise skal være varig” af Knud Larsen
 • “Dansk også for eliten” af Thomas Berg
 • “Lær begge dine modersmål” af Iris Garnov
 • “En teknikers syn på danskundervisningen” af T. Morsing
 • “Forudsætningen dansk – forudsætningen Folkeskolen” af Viggo Witt-Hansen
 • “Tradition og fornyelse i gymnasiets danskundervisning” af Jens Anker Jørgensen
 • “Dansk i handelsskolen” af Karsten H. Nielsen
 • “Et blålys for hele folket” af Chr. Einfeldt
 • “Den forsømte tale” af Jørgen Fafner
 • “Kritisk kvalitetskommentar” af Jakob Jessen og Christian Jessen

Udsolgt

Kvali eller trivi? Dansk for livet – dansk på gymnasieplan

Modersmål-Selskabet / K.L.O., 1988. 2 kassettebånd.
(Hvor går dansk hen? 7)

Indhold

 • “Dansk for livet – kvali eller trivi?” af Arne J. Hermann
 • “Dansk i gymnasiet og HF” af Bertel Haarder
 • “Brev til min dansklærer” af Birte Weiss
 • “Sprogets krise skal være varig” af Knud Larsen
 • “Dansk også for eliten” af Thomas Berg
 • “Lær begge dine modersmål” af Iris Garnov
 • “En teknikers syn på danskundervisningen” af T. Morsing
 • “Forudsætningen dansk – forudsætningen Folkeskolen” af Viggo Witt-Hansen
 • “Tradition og fornyelse i gymnasiets danskundervisning” af Jens Anker Jørgensen
 • “Dansk i handelsskolen” af Karsten H. Nielsen
 • “Et blålys for hele folket” af Chr. Einfeldt
 • “Den forsømte tale” af Jørgen Fafner
 • “Kritisk kvalitetskommentar” af Jakob Jessen og Christian Jessen

Udsolgt

Øvrige udgivelser

Schiøtz, Aksel:
Om at synge dansk
Modersmål-Selskabet, 1983. 16 sider.

Udsolgt

Schiøtz, Aksel:
Om at synge dansk
Modersmål-Selskabet / K.L.O., 1988. 1 kassettebånd.

Udsolgt

Læse og forstå – gør vi?
Modersmål-Selskabet / K.L.O., 1988. 2 kassettebånd.
(Gengivelse af tidsskriftet Sprog & samfund 1. Indlæst af Bitten Andersen).

Udsolgt