Projekt Digitalisering

Generalforsamlingsbeslutning om Projekt Digitalisering

Modersmål-Selskabets generalforsamling vedtog den 19. maj 2016 bestyrelsens forslag om Projekt Digitalisering: Senest ved selskabets 40-års jubilæum den 27. november 2019 skal alle udgivne årbøger og alle udkomne numre af det kvartalsvise medlemsblad Sprog & Samfund være digitaliserede, så de kan ligge gratis tilgængelige her på hjemmesiden.

Af de hidtil udgivne 36 årbøger foreligger årbøgerne 2005–2015 og de udkomne numre af Sprog & Samfund fra og med 2003 nr. 3 allerede i digital form. Sprog & Samfund kan downloades her, og årbøgerne kan foreløbig hentes, de fleste gratis, via saxo.com. Hilseformer og høflighed fra 2015 kan downloades her på hjemmesiden. Direkte links findes på de enkelte årbogssider. Det vil koste 83.400 kr. at digitalisere de resterende 25 årbøger og 107 blade, som primært søges finansieret gennem fondstilskud og salg af Allan Karkers sproghistorie Dansk i tusind år.

Fremdrift

Årbøgerne 2000–2003 er blevet digitaliseret i 2016. Du kan downloade hver årbog: 2000, 2001, 2002, 2003, men da de fylder temmelig meget, kan du også de enkelte kapitler af årbogen for 2000, 2001, 2002 og 2003.

I 2004 udkom der ikke nogen særskilt årbog, men i stedet en jubilæumsudgave af Sprog & Samfund på 52 sider. Årbøgerne fra og med 2005 foreligger i deres oprindelige digitale udgave og gøres snart tilgængelig på hjemmesiden, hvorefter alle årbøger fra og med 2000 foreligger i en digital udgave.

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond har i marts 2016 bevilget 15.000 kr. til digitaliseringen, og samme fond bevilgede i 2015 18.000 kr. til digitalisering og genoptryk af Allan Karkers længe udsolgte sproghistorie. Den 284 siders store bog Dansk i tusind år sælges for 100 kr. pr. eksemplar, og med velvilje fra forfatteren går salgsindtægten ubeskåret til Projekt Digitalisering. Bogen kan bestilles her.