Årbog 2001-07: Jon Todal: “Språk og nasjonal identitet i de samiske samfund” (s. 45-52) PDF

Årbog 2001-08: Jon Todal: “Språk og nasjonal identitet i de samiske samfund” (s. 45-52) PDF