10 gode grunde til en skolekanon for sange og salmer

1. Med en kanon stiller samfundet sig bag læreren og understreger, at denne ikke blot er en enkeltperson, ikke er en ældre kammerat, men udøveren af et embede. Læreren formidler på samfundets vegne et stof, som samfundet gennem en demokratisk proces har udvalgt som relevant for børnene.

2. En kanon, en fast stamme af stor digtekunst, som børnene gennem gentagelsen lærer grundigt at kende, vil styrke deres sprogforståelse og udvide deres sproghorisont.

3. Selv i videnssamfundet er der stadig natur, hav og fjord og træer og fugle, der er vejret, årstiderne og højtiderne. Da sprog og virkelighed hænger sammen, vil en kanon også udvide børnenes virkelighedshorisont.

4. Der skal ikke mange sange eller salmer til, før et stort følelsesregister er taget i brug, sorg, glæde, bekymring, vemod, taknemlighed, ydmyghed, stolthed. En kanon kan give børnene en videre følelseshorisont.

5. En kanon skal virke som fastholder og modsætning til den glidende strøm af underholdning, der går gennem børnenes hoveder og forsvinder igen. Noget er værd at kunne; det er ikke nok at slå det op på internettet.

6. Mange af sangene i en kanon må uvægerligt blive klassikere, der har været brugt i generationer. Når børnene lærer dem, skabes der et fællesskab mellem generationerne, med forældre og bedsteforældre, men også med et længere historisk perspektiv.

7. Sangene og salmerne i kanon viser ud over flad, materiel nytte og egoisme — hvad kan jeg bruge det til? — og anbringer den syngende i et fællesskab med andre, her og nu. Man kan godt være glad, selv om man hverken er rig eller berømt og ikke bor i Beverly Hills.

8. Glimrende sangere og musikere har tolket de fleste af digtene i kanonen, men ideen med den er, at børnene skal kunne selv; de skal have den i hovedet, så de kan synge sammen, også når strømmen er afbrudt og det sidste batteri er fladt.

9. Der er mange, der gerne vil underholde børnene. En kanon vil medvirke til, at de ikke helt bliver overladt til den kommercielle passivitetskultur.

10. Verden er fyldt med gode sange, så hvorfor udvælge nogle få mestendels gamle sange af national oprindelse til en kanon? For at begynde et sted og sikre et fælles grundlag af kvalitet, et udgangspunkt, hvorfra man kan åbne sig mod andet. Måske vil børnene, når de vokser op, forkaste deres børnelærdom, men de ved i så fald, hvad det er, de forkaster. De er ikke blevet snydt.

Skriv en kommentar