Det sproglige kunstværk (Årbog 1998)

Modersmål-Selskabets årbog fra 1998 med titlen Det sproglige kunstværk
Årbog 1998

Temaet er digtningen, poesiens regler, verdsligt og gejstligt, som vi møder det i det sproglige udtryk.

Indhold:

 • Forord ved Gerda Thastum Leffers (s. 7-9)
 • Jørgen Fafner: “Strofens magt og herlighed: Rids af rimstrofens historie og æstetik” (s. 10-36)
 • Anne-Marie Mai: “At læse” (s. 37-45)
 • Pia Tafdrup: “Et samlende nu” (s. 46-54)
 • Erik Skyum-Nielsen: “Hvad skal vi med poesien?” (s. 55-62)
 • Lisbeth Smedegaard Andersen: “Salmen som sprogligt kunstværk” (s. 63-75)
 • Johannes Johansen: “Noget om at skrive salmer” (s. 76-83)
 • Johannes Møllehave: “Sprog og forkyndelse” (s. 84-88)
 • Johan de Mylius: “Begærets indirekte tale – noget om litterær jugendstil” (s. 89-98)
 • Klaus Rifbjerg: “Sproget, frøen og den poetiske and” (s. 99-111)
 • Torben Brostrøm: “Hvad tænkte egentlig modernismen?” (s. 112-119)
 • [intlink id=”329″ type=”post”]Modersmål-Prisen 1998[/intlink] ved Gerda Thastum Leffers (s. 121-123)

København, C.A.Reitzels forlag, 1998. 127 sider inkl. oversigt over udgivne årbøger og modtagere af Modersmål-Prisen.
(Modersmål-Selskabets Årbog 1998).

[intlink id=”606″ type=”post”]Læs kort præsentation[/intlink]!

Bestil

Download bogen som PDF:

Skriv en kommentar