Det vigtigste fag (Årbog 1997)

Modersmål-Selskabets årbog 1997 med titlen Det vigtigste fag
Årbog 1997

Temaet er danskfaget, som har et kvalitetsmæssigt efterslæb sammenlignet med andre lande. Derfor er debatten i de 13 artikler mere nødvendig end nogensinde.

Indhold:

 • Forord ved Gerda Thastum Leffers (s. 7-8)
 • Bertel Haarder: “Det vigtigste fag — en national tragedie” (s. 9-19)
 • Hans Skov Christensen: “Den nødvendige adgangsbillet” (s. 20-26)
 • Max Bæhring: “Den eneste trussel mod det danske sprog er danskerne selv” (s. 27-33)
 • Frank Dahlgaard: “Katastrofen i folkeskolen” (s. 34-39)
 • Birte Sørensen: “Dansk — et fag i krise eller udvikling?” (s. 40-49)
 • Ida Larsen: “Er danskundervisningen blevet ringere?” (s. 50-56)
 • Birgit Jørgensen og Martin Jørgensen: “Dansktimen” (s. 57-69)
 • Mogens Jansen: “En redefuld gøgeunger” (s. 70-83)
 • Niels Chr. Sauer: “Læsning for begyndere” (s. 84-91)
 • Carsten Elbro: “Gå lige til sagen — om sprogpædagogik i læseundervisningen” (s. 92-99)
 • Niels Holck: “At ride, at skyde med bue og at tale sandhed” (s. 100-109)
 • Peder Skyum Nielsen: “Læreren selv” (s. 110-116)
 • Ole Vig Jensen: “Dansk er dejligt — også i folkeskolen” (s. 117-122)
 • Modersmål-Prisen 1997 ved Gerda Thastum Leffers (s. 123-124)
 • Beretning ved generalforsamlingen ved Gerda Thastum Leffers (s. 125-127)

København, C.A.Reitzels forlag, 1997. 127 sider.
(Modersmål-Selskabets Årbog 1997).
[intlink id=”602″ type=”post”]Læs kort præsentation[/intlink]!

Download bogen som PDF:

Skriv en kommentar