Dialekter ‒ sidste udkald? (Årbog 2002)

Modersmål-Selskabets Årbog 2002 med titlen Dialekter - Sidste udkald?
Årbog 2002

Indhold:

 • Forord ved Arne J. Hermann (s. 7-13) (PDF 744 KB)
 • Georg Søndergaard: “Sproget på Lars Tyndskids marker – om rigsmål og dialekt” (s. 15-37) (PDF 2 MB)
 • Inge Lise Pedersen: “Hovedtrækkene i de danske dialekter” (s. 39-80) (PDF 4 MB)
 • Inge Lise Pedersen: “Sociolingvisternes dialekter” (s. 81-93) (PDF 1 MB)
 • Peter Zinckernagel: “DR Dialekt. Et personligt synspunkt fra en chef i DR” (s. 95-99) (PDF 601 KB)
 • Pia Quist: “Nye danskere, nye dialekter” (s. 101-107) (PDF 766 KB)
 • Kristen Touborg i en samtale med Gerda Thastum Leffers: “– ingen tvivl om det: dialekten er bevaringsværdig” (s. 109-118) (PDF 1 MB)
 • Knud Sørensen: “Hjemstavnen og dens sprog” (s. 119-124) (PDF 589 KB)
 • Ingrid Carlsen: “We’ we wæ’ we’ wi er wejelboere? Vil vi være ved vi er vendelboere?” (s. 125-137) (PDF 1 MB)
 • Erik Haase: “Ingen sønderjysk – ingen sønderjysk identitet” (s. 139-145) (PDF 919 KB)
 • Bendt Bendtsen i en samtale med Gerda Thastum Leffers: “Fyn er fin” (s. 147-156) (PDF 1 MB)
 • Pernille Westh-Jensen: “Bornholmeres skift mellem dialekt og standard” (s. 157-161) (PDF 641 KB)
 • Marie Maegaard: “‘Sønderjysk i dag – holdninger og forestillinger” (s. 163-167) (PDF 623 KB)
 • Dorthe Bleses & Pia Thomsen: “Spilt eller spilled: Spiller den fynske og sjællandske udtale en rolle for børns stavning?” (s. 169-185) (PDF 2 MB)
 • Asgerd Gudiksen: “Hvor kan man læse mere?” (s. 187-192) (PDF 749 KB)
 • Modersmål-Prisen 2002 ved Arne J. Hermann (193-196) (PDF 400 KB)

København, C.A. Reitzels forlag, 2002, 196 sider.
(Modersmål-Selskabets Årbog 2002).
Årbogen er udgivet i revideret form som Dialekter i rigt mål (2019). Den gamle udgave kan også downloades som PDF-fil (21 MB)

Skriv en kommentar