Dialekter i rigt mål (2019)

Dialekter i rigt mål – fra Ribe over Randers til Rønne

Dialekter i rigt mål giver prøver på de danske dialekter og forklarer deres udvikling – og måske afvikling. En række forfattere skriver om alle de store dialektområder og adskillige af de små. Nogle af dem med et glimt i øjet, andre med en vis bekymring.

Engang var dialekterne »bare« den måde man talte på et givet sted. Det var der hverken prestige eller noget særligt ved. For de indviede er dialekt hjemligt og udtryk for et fællesskab. For andre er dialekt noget andre taler, og som man måske på forhånd har en bestemt og ikke alt for positiv opfattelse af.

De dialekter som Blicher fik at høre når han rejste rundt i Danmark, er for længst forsvundet – eller i al fald meget stærkt forandrede. Alligevel spiller dialekter stadig en stor rolle sprog‑ og kulturhistorisk. Vi oplever dem i film, litteratur og musik. Reklamer og erhvervsliv spiller helt
bevidst på danskernes opfattelser af dialekter. Dialekter i rigt mål kommer hele vejen rundt.

Bogens sidste kapitel gengiver talen til den sønderjyske dialektsanger, der modtog Modersmål-Prisen i 2019 for sin indsats for sin dialekt.

Lingoblog skriver:

Den tynde, tynde landtange på det umiddelbart (og for udenforstående) sammenhængende landområde på [Samsø] var øjensynlig nok til, at samkvem mellem beboergrupperne var sjældent. Man søgte snarere kontakter med folk fra fastlandet og krydsede altså hellere vand end land, og her kan der også sprogligt visse steder ses tydelige overensstemmelser, fx kender vi fra et område ikke så langt derfra betegnelsen kalundborgjysk. Det er netop beskrivelser som dem for nordsamsisk og sydsamsisk, og mange, mange andre kilder som er samlet ind gennem årtier, der giver et fantastisk indblik i tidligere tiders kultur og samfund i Danmark. Dem skal vi derfor passe godt på! (lingoblog.dk/de-danske-dialekters-ve-og-vel)

Dialekter i rigt mål – målgruppe

Bogen er til dig hvis dine bedsteforældre, forældre ‒ eller måske du og dine søskende ‒ taler en dansk dialekt og har lyst til at vide mere om nutidens danske talesprog rundt om i landet. Eller vil du bare gerne vide mere om de mange charmerende dialekter fra thybomål og vendelbomål i nord til sønderjysk, fra vestjysk til bornholmsk?

Dialekter i rigt mål er også til dig hvis du kan lide at læse både faglige artikler skrevet af forskere for den videbegærlige ikke-specialist og artikler hvor kærligheden til en dialekt og dens hjemsted skinner igennem ‒ eller ligefrem lyser ud af hvert afsnit.

Interesserer det dig om de danske dialekter er uddøde ligesom latin der kun tales af ganske få personer i ret begrænsede sammenhænge, eller endnu lever ganske mange steder ‒ blot mere eller mindre forandrede når man sammenligner med gamle dage? Så er årbogen Dialekter i rigt mål for dig.

14 skribenter bidrager med 18 artikler.

Se Dialekter i rigt mål, s. 319, Lyt her:

Læs mere og se artikellisten under billedet eller bestil Dialekter i rigt målbestillingssiden.

Forside med titel og et danmarkskort med dialektområder med dialektord

Bogen, der er på ca. 384 sider, er forsynet med forord, indledning og efterord samt en præsentation af forfatterne.

Indhold

Forord

Bogens artikler og dialektlandskabet v. redaktøren og BA i lingvistik Michael Bach Ipsen

1. Hovedtrækkene i de danske dialekter frem til 1950 v. lektor Inge Lise Pedersen

2. Dialekterne under afvikling siden ca. 1950 v. lektor, ph.d. Malene Monka og lektor Inge Lise Pedersen

3. Dialekternes død og kulturhistoriske studier v. lektor, ordbogsredaktør og centerleder Viggo Sørensen

4. Vestjysk – te fuld pris ka en jo kyøw allting v. sprogforsker, ph.d. Michael Ejstrup

5. Østjyske dialekter – Fra Blicher til Smærup Sørensen v. lektor og ordbogsredaktør Torben Arboe

6. Sønderjysk – Om æ køen sproch v. professor, ph.d. Elin Fredsted

7. Nordvestjysk – sprog fuldt af lune v. lektor og ordbogsredaktør Torben Arboe og formand for Foreningen Thybomål Christian Bo Hansen

8. Vendelbomål – A we godt wæ’ we’, a er wejelbo v. vendelbo Ingrid Carlsen

9. Sådan siger vi det på Fyn v. lektor i journalistik, ph.d. Jonas Nygaard Blom

10. Sjællandsk – kage der ikke er kage v. lektor og ordbogsredaktør, ph.d. Asgerd Gudiksen

11. Lyden af Lolland v. lærer og journalist Ole Ødegaard

12. Bornholmsk – dansk dialekt med skånske træk v. lektor og ordbogsredaktør Karen Margrethe Pedersen

13. Vad är danskt och vad är svenskt i Skånes dialekter? v. forskningsarkivar, fil.dr. Mathias Strandberg

14. Nye sprogvarianter – en aarhusiansk bydialekt v. ph.d.-studerende Ditte Zachariassen

15. Dialekter – aldrig i ro, altid på vej v. sprogforsker, ph.d. Michael Ejstrup

16. Hjælpemidler til dialektale selvstudier v. lektor og ordbogsredaktør, ph.d. Asgerd Gudiksen

17. Kompetent sproghistorisk overblik og specialviden v. professor, ph.d. Elin Fredsted

18. Tak for din kunst – og tak for dit mod v. Sprogforsker, ph.d. Michael Ejstrup

Sidste udkald for de danske dialekter? v. redaktør Georg S. Adamsen og BA i lingvistik Michael Bach Ipsen

Talesprogsgengivelse i lydskrift m.m. og særlige tegn

Kreditering

Forfattere og redaktører

Bestil Dialekter i rigt målbestillingssiden.