Digterne og sproget (Årbog 1986)

Forsiden på Modersmål-Selskabets årbog for 1986 med titlen Digterne og sproget
Årbog 1986

Redaktionen spurgte en række digtere: hvordan står det til med sproget? Hvordan tænker digterne på sproget i en billed- og kommunikationstidsalder? Først og fremmest opfordrede redaktionen digterne til at forme betragtninger om sprogets skabende dimension. Sproget er i en levende vekselvirkning med tiden, samfundet og den tekniske udvikling. Hvordan indvirker den virkelighed på digteren i værkstedet? Formen måtte digterne selv vælge.

Indhold:*

 • Forord ved Grethe F. Rostbøll (s. 7-13)
 • Pia Tafdrup: “Ordene” (s. 15)
 • Uffe Harder: “Tag ordet, tag sproget tilbage” (s. 16-18)
 • Bo Green Jensen: “Så længe der har været sprog” (s. 19-25)
 • Marianne Larsen: “– det ubeviselige” (s. 26-28)
 • Asger Schnack: “Af: Stilheden” (s. 29-33)
 • Pia Tafdrup: “Drømmen om den læsende” (s. 34)
 • Pia Tafdrup: “Dit ansigt” (s. 35-36)
 • Erik Stinus: “Ordene fortæller historie” (s. 37-40)
 • Dan Turéll: “Lille præken om digterens ansvarlighed” (s. 41-44)
 • Jørgen Christian Hansen: “Ordene før fortællingen” (s. 45-47)
 • Klaus Høeck: “Mysteries” (s. 48)
 • Juliane Preisler: “I betydningen ja” (s. 49-50)
 • Rolf Bagger: “Deadline” (s. 51-55)
 • Bjarne Reuter: “En sommernat i Danmark” (s. 56-58)
 • Mette Madsen: “Det ærede medlem” (s. 59-60)
 • Ove Abildgaard: “En digters syner skåret ned til ord” (s. 61-66)
 • Birthe Arnbak: “Digteren i værkstedet” (s. 67-77)
 • Viggo Jørgensen: “I det besynderligste værksted” (s. 78-83)
 • Viggo Jørgensen: “Der er dage” (s. 84)
 • Viggo Jørgensen: “Marts” (s. 85)
 • Rune J. Kähler: “Sprogets musikalitet” (s. 86-88)
 • Rasmus Bjørgmose: “Sprogets oprindelighed” (s. 89-91)
 • Thøger Birkeland: “Vil du ha’ no’en skægge ord?” (s. 92-97)
 • Paul V. Rubow: “Kunsten af skrive” (s. 98-107)
 • Modersmål-Prisen 1986 [til Birgit Meister ved formand Grethe F. Rostbøll] (s. 108-110)
 • Modersmål-Selskabet og mayonnaise-krigen: Beretning til Selskabets generalforsamling 1986 ved formand Grethe F. Rostbøll (s. 111-115)
 • Henvendelse til undervisningsminister Bertel Haarder vedrørende faget dansk i gymnasiet (s. 116-117)

Illustrationer af Jane Muus.

* Forkerte sidetal i indholdsfortegnelsen i årbogen er korrigeret i denne liste.
København, C.A. Reitzel, 1986. 117 sider.
(Modersmål-Selskabets Årbog 1986).

Udsolgt

Download bogen som PDF

Skriv en kommentar