Med og uden omsvøb (Årbog 1992)

Modersmål-Selskabets årbog for 1992 med titlen Med og uden omsvøb
Årbog 1992

Indhold:

 • Forord ved Gerda Thastum Leffers (s. 9-10)
 • Henning Skaarup: “Gør nar du bare” (s. 11-15)
 • Kirsten Lee: “Det forbistrede sprog” (s. 16-23)
 • Torben Rechendorff: “Med omsvøb – tak!” (s. 24-28)
 • Bent Møller: “Fra giftige alger til tro på Gud” (s. 29-38)
 • Carol Henriksen: “Modtag, hr. minister, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse” (s. 39-46)
 • Eva Heltberg: “Dikkedarer eller kommunikationsforureningen” (s. 47-60)
 • Erik Hansen: “Omsvøb uden indhold” (s. 61-68)
 • Klaus Kjøller: “Om omsvøbs svøbe” (s. 69-73)
 • Kristian Hvidt: “Folkets stemme” (s. 74-84)
 • Tage Kaarsted: “Den rette udtryksform” (s. 85-94)
 • Formandens [Gerda Thastum Leffers] beretning til generalforsamlingen (s. 95-97)
 • Modersmål-Prisen til Tage Kaarsted (s. 98-99)

København, C. A. Reitzel, 1992. 103 sider inkl. oversigt over støttere, bestyrelsen m.m.
(Modersmål-Selskabets Årbog 1992).

Udsolgt

Download bogen som PDF

Skriv en kommentar