Så tal dog dansk (Årbog 1982)

Forsiden på Modersmål-Selskabets årbog for 1982 med titlen Så tal dog dansk
Årbog 1982

Sproget er det dybe grundlag for det fællesskab, der danner betingelserne for vort fortsatte folkestyre. Derfor er det almenforståelige og almenlæselige sprog af den allerstørste betydning. Så tal dog dansk præsenteres i håb om at styrke debatten om en del af det danske sprogs krise.

Årbogen er redigeret af Per Jespersen.

Indhold:

 • Forord ved Per Jespersen (s. 7-8)
 • Jørgen Fafner: “Det gode sprog” (s. 9-15)
 • Asger Baunsbak Jensen: “Sproget i politik, skole og kirke” (s. 16-20)
 • Hilmar Baunsgaard: “Risiko for demokratiet” (s. 21-23)
 • David Favrholdt: “Akademikersprog” (s. 24-29)
 • Georg S. Geil: “Kirken og ordene” (s. 30-35)
 • Lilli Gyldenkilde: “Det svirrer med billedsprog” (s. 36-40)
 • Lise Hansen: “Modersmål-sprogkløfter” (s. 41-47)
 • Arne J. Hermann: “Tal dansk, din sorte hund!” (s. 48-53)
 • Karen Horsens: “Modersmålet i kirken” (s. 54-60)
 • Poul Høst-Madsen: “Dansk set udefra” (s. 61-66)
 • Bertel Haarder: “Bureaukratiseringen af sproget” (s. 67-69)
 • Erhard Jacobsen: “Sprog og politik” (s. 70-75)
 • Oluf Lauth: “Hverdagssprog, specialsprog og sproglig armod” (s. 76-81)
 • Henning Skaarup: “Tålsomhed er ordet” (s. 82-88)
 • Michael Varming: “Tænk på politikerne” (s. 89-91)
 • Tage Voss: “Om sproglige kløfter” (s. 92-97)
 • Inge Winther Nissen: “Værdi og værdighed i samfund og retssamfund” (s. 98-103)
 • Efterskrift (s. 104)
 • Om forfatterne (s. 105-108)

Forlaget i Haarby, 1982, 107 sider.
(Modersmål-Selskabets Årbog 1982)

Udsolgt

Download bogen som PDF

Skriv en kommentar