Sprog og kvalitet (Årbog 1990)

Forsiden til Modersmål-Selskabets årbog for 1990 med titlen Sprog og kvalitet
Årbog 1990

I årbogen Sprog og kvalitet lyder det samstemmende fra professionelle sprog- og litteraturforskere sammen med journalister og mediefolk, at det formelle må være i orden, før variationer og nyskabelser sættes ind. Redaktionen vil med årbogen gerne skærpe enhver form for sproglig opmærksomhed, der kan bidrage til at styrke det danske sprog – det bedste vi danske har i fællesskab. Hverken sprogets kvalitet eller æstetik kommer nemlig af sig selv.

Indhold:

 • Forord ved Grethe Rostbøll (s. 7-9)
 • Ebbe Grunwald: “Musik og muzak i sproget” (s. 11-22)
 • Jørgen Schleimann: “Intet kan lignes ved ordet” (s. 24-29)
 • Jesper Klit: “Pampere og papegøjer” (s. 31-34)
 • Erik Hansen: “Det danske folk og det gode sprogs sagsbehandlere” (s. 35-43)
 • Jan Lindhardt: “Kampen i sproget” (s. 45-62)
 • John Edelsgaard Andersen: “Den gode samtale” (s. 63-73)
 • Georg Søndergaard: “Fint – eller mindre fint?” (s. 74-82)
 • Marrian Bødker Larsen: “Poesi og indre struktur” (s. 83-93)
 • Bo Hakon Jørgensen: “Hvad er et godt digt?” (s. 94-102)
 • Jørgen Fafner: “Forholdet mellem mundtlighed og skriftlighed” (s. 103-112)
 • Christian Kock: “Hvilken skriveundervisning virker” (s. 113-125)
 • Formandens beretning til generalforsamlingen ved Grethe F. Rostbøll (s. 126-129)
 • Modersmål-prisen 1990 til Erik Mørk ved Grethe F. Rostbøll (s. 130-132)

Illustrationer af Sven Havsteen-Mikkelsen.

København, C.A.Reitzel, 1990. 132 sider.
(Modersmål-Selskabets Årbog 1990).

Udsolgt

Download bogen som PDF

Skriv en kommentar