Sprog og virkelighed (Årbog 1987)

Forside på Modersmål-Selskabets årbog for 1987 med titlen Sprog og virkelighed
Årbog 1987

Sprog og virkelighed tager fat på det problem, at vi på trods af at leve i en informations- og kommunikationstidsalder er blevet dårligere til at forstå hinanden. Redaktionen har bedt en række mennesker med vidt forskellig faglig og social baggrund fortælle om deres opfattelse af sproget i deres personlige virkelighed.

Indhold:

 • Forord ved Grethe F. Rostbøll (s. 7-8)
 • Tove Nielsen: “Ekspertsprogets knusemaskine” (s. 9-16)
 • Peter Heering jr.: “Quelle Salade” (s. 17-22)
 • Lene Pind: “Sproget og ligestillingen” (s. 23-32)
 • Winnie Wichmand Jørgensen: “Polyvinylchlorid??? naah, plastic!” (s. 33-36)
 • Ib Drasbæk: “Medierne og mit erhvervsliv” (s. 37-39)
 • Jørgen Nielsen: “Miljødebatten og landbruget” (s. 40-46)
 • Bertel Stenbæk: “Brev til en ung landmand” (s. 47-54)
 • Henrik Berner: “Tradition og fornyelse” (s. 55-59)
 • Henrik J. Bredsdorff: “Sproget på søen” (s. 60-68)
 • Fritz W. Bistrup: “Sproget i luftfarten” (s. 69-81)
 • Rachel Rachlin: “Jeg fik mit sprog af Danmark” (s. 82-84)
 • Erik Andersen: “Hverdagens sproggrænser” (s. 85-92)
 • Aage Damgaard: “De og du – to små ord af stor betydning” (s. 93-95)
 • Hans Vejleskov: “Sprog, kultur, identitet” (s. 96-107)
 • Formandens beretning til generalforsamlingen ved Grethe F. Rostbøll (s. 108-110)
 • Modersmålprisen 1987 til fru Rachel Rachlin (s. 111-113)

København, C.A.Reitzel, 1987. 113 sider.
(Modersmål-Selskabets Årbog 1987).

Udsolgt

Download bogen som PDF

Skriv en kommentar