Sproget i bevægelse (Årbog 1989)

Forsiden på Modersmål-Selskabets årbog for 1989 med titlen Sproget i bevægelse

Sproget i bevægelse er præget af Modersmål-Selskabets 10-års-jubilæum. En række artikler beskriver Selskabets indsats for faget dansk i skole og uddannelse, flere beskæftiger sig med sproget i medierne, sproget i det politiske liv og sproget i offentlig forvaltning. Andre artikler ser fremad og på sprogets og kulturens betydning i informationssamfundet.

Indhold:

 • Forord ved Grethe Rostbøll (s. 7-8)
 • Arne J. Hermann: “Lysning på skolefronten” (s. 9-14)
 • Povl Marstal: “Undervisning i skriftlig dansk” (s. 15-22)
 • Torben Steen Nielsen: “Et kvarter om dagen” (s. 23-26)
 • Ingerlise Koefoed: “Sproget gør verden større og menneskene bedre” (s. 28-38)
 • Allan Karker: “Ortografisk perspektiv” (s. 39-48)
 • Ib Koch-Olsen: “Viljen til kvalitet” (s. 49-60)
 • Carl Otto Brix: “Journalistisk sprog og formidling” (s. 61-65)
 • J. Ørstrøm Møller: “Osteklokkens dage er talte” (s. 67-74)
 • Povl Riis: “Det danske sprog og international kommunikation” (s. 75-80)
 • Lennart Konow: “Offentlig formidling” (s. 81-88)
 • Connie Hedegaard: “Politikerne ævler” (s. 89-97)
 • Grethe Gøtze: “Respekt for tidlig indlæring” (s. 98-103)
 • Grethe Heltberg: “Sproget” (s. 105-106)
 • Formandens beretning til generalforsamlingen (s. 107-110)
 • [intlink id=”885″ type=”post”]Dronningen og modersmålet[/intlink] (s. 111-114)

Illustrationer af Mogens Andersen.

København, C.A.Reitzel, 1989. 114 sider.
(Modersmål-Selskabets Årbog 1989).

Udsolgt

Download bogen som PDF

Skriv en kommentar