Summen af modersmål i luften er Bogmessens lyd … Bogmesse 2003

Ingrid Carlsen, Gerda Thastum Leffers og Claus Tilling på Modersmål-Selskabets stand på Bogmesse 2003 i Forum.

På væggene ses fotografier med forsider af Moderselskabets årbøger (de vandrette rækker) og Sprog & Samfund (den lodrette række yderst til venstre i billedet). Foran Ingrid Carlsen ses også forskellige udgaver af Sprog & Samfund.

Det var interessant at møde de mange sproginteresserede personer og høre deres mening om det danske sprog. Der var bl.a. nogle, som udtrykte deres skuffelse over mediernes manglende korrekthed i udtalen, hvor vores selskab udførte et velkomment arbejde. Andre var glade for, at dialekter også kom med i betragtning i vores forening, hvilket var temaet i sidste års årbog. En besøgende var oprindelig fra Skåne og efterlyste litteratur på dette sprog i vores selskab, nu Danmark igen er blevet tæt knyttet til den del af Sverige. Hyggelige og spændende samtaler med kendte mennesker blev det også til.

Vores stand har i disse 3 dage den 21-23. november 2003 været velbesøgt, og vi har mødt stor interesse. Rigtig mange medlemsblade er blevet modtaget med tak, og sammen med disse benyttede vi lejligheden til at uddele indbydelser til årbogspræsentationen torsdag den 27. november 2003 på Københavns Rådhus kl. 17. ”Navnet er Trofast” er vores 24. årbog. I år med navne som tema. Nogle var medlemmer og roste vores årbøger. Mange besøgende bl.a. unge studerende fandt guldkorn i vores årbøger fra de foregående år. De kunne købes til fabelagtige priser. Årbogen ”Dansk i tusind år” af Karker var meget efterspurgt.

16 nye medlemmer er blevet tilføjet i adresselisten i løbet af disse dage. De kom fra alle dele af landet lige fra Ålborg til København.

Holbæk Lilleskole mødte forventningsfulde op, og bad om den lovede pakke med et sæt af alle årbøger. De blev jublende glade for den. Holbæk og opland vil forhåbentlig høre godt om Modersmål-Selskabet i den anledning.

Igen i år stod vi på vores lille stand nr. 160. Reoler og skranke er venligst udlånt af Rud Rasmussen, som selv bringer dem ud og afhenter dem. Stor tak for det. Bestyrelsens medlemmer har dækket hele åbningstiden på Bogmessen med delte vagter på 3, 4 eller 5 timer i træk. Vi befinder os i et dejligt lille, men centralt hjørne med stor trafik i begge retninger!

Sådan gør Modersmål-Selskabet sin indsats for at bevare det danske sprog som en del af kulturen i Danmark. Jeg tror, at vi igen i år bidrog til at gøre vores modersmål ”kendt og bevaringsværdigt” gennem vores medlemsblade og årbøger, så vi fremover også fortsat vil glædes over lyden af det danske sprog, vort modersmål.

https://www.modersmaalselskabet.dk/wp-content/uploads/2010/08/bogmesse-2003-ingrid-carlsen-gerda-thastum-leffers-claus-tilling.jpg

Skriv en kommentar