Bogmessens kanon-konkurrence

Besøgende på Modermål-Selskabets stand på Bogmessen i Forum den 12.-14. november 2004 blev opfordret til at bidrage med deres eget forslag til selskabets oplæg til en kanon med danske sange og salmer.

På en udleveret stemmeseddel kunne der afgives forslag til fem sange og fem salmer. Til inspiration til de individuelle kanonforslag var fremlagt alfabetiske lister over 30 danske sange og 30 danske salmer. Hver time blev der blandt de afleverede stemmesedler udtrukket en vinder af et gratis eksemplar af en af selskabets årbøger.

Listen med 30 sange

1) I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme (13B) … 65
2) Danmark, nu blunder den lyse nat (1B) … 64
3) Der er et yndigt land (4B) … 54
4) Du danske sommer, jeg elsker dig (8B) … 47
5) Vi elsker vort land (29B) … 43
6) I skovens dybe, stille ro (14B) … 40
7) Den danske sang er en ung blond pige (2B) … 34
8) Det er i dag et vejr (5B) … 34
9) Jylland mellem tvende have (20) … 34
10) Hvem sidder der bag skærmen (12) … 26
11) Jeg ser de bøgelyse øer (18B) … 26
12) Hvor smiler fager den danske kyst (9B) … 25
13) Sneflokke kommer vrimlende (26) … 25
14) Det er hvidt derude (6) … 21
15) Se, det summer af sol over engen (24) … 21
16) Vort modersmål er dejligt (30B) … 20
17) I sne står urt og busk i skjul (15B) … 18
18) Jeg ved, hvor der findes en have så skøn (19) … 18
19) Marken er mejet, og høet er høstet (21B) … 18
20) Den kedsom vinter gik sin gang (3B) … 15
21) Det var en lørdag aften (7B) … 15
22) Nu lyser løv i lunde (22) … 14
23) Grøn er vårens hæk (11) … 11
24) Jeg elsker de grønne lunde (17B) … 11
25) Snart dages det brødre, det lysner i øst (25) … 10
26) Når vinteren rinder i grøft og i grav (23) … 9
27) Venner, ser på Danmarks kort (28B) … 9
28) Jeg bærer med smit min byrde (16) … 9
29) Ole sad på en knold og sang (27B) … 8
30) En sømand har sin enegang (10) … 1

I alt 167 besøgende deltog i konkurrencen. Heraf valgte de 112 alene ud fra inspirationslisten, mens de øvrige 55 bidrog med forslag om i alt 57 andre sange og 33 andre salmer. Nedenfor er vist optællingen blandt stemmerne på inspirationslistens 30 sange og salmer. Samtidig er (i tilfældig orden) nævnt de foreslåede andre sange og salmer.
(I parentes er anført inspirationslistens alfabetiske nummerering med tilføjelse af et B for de 18 sange og 12 salmer, som var anført på formandens udspil til en dansk sang- og salmekanon).

Listen med 30 salmer

1) Dejlig er jorden (4) … 76
2) I østen stiger solen op (16B) … 68
3) Nu falmer skoven trindt om land (22B) … 65
4) Den signede dag med fryd vi ser (6) … 55
5) Se, nu stiger solen af havets skød (26B) … 55
6) Altid frejdig, når du går (2) … 51
7) Op! al den ting, som Gud har gjort (25B) … 42
8) En rose så jeg skyde (9) … 37
9) Vær velkommen, Herrens år (29B) … 36
10) I al sin glans nu stråler solen (15) … 28
11) Hil dig, frelser og forsoner (14) … 27
12) Lysets engel går med glans (19) … 25
13) Dejlig er den himmel blå (3B) … 22
14) Den yndigste rose er funden (7) … 20
15) Morgenstund har guld i mund (21B) … 19
16) Glade jul, dejlige jul (13B) … 18
17) Fred hviler over land og by (11B) … 17
18) Julen har bragt velsignet bud … (17) … 16
19) Nu titte til hinanden de favre blomster små (23) … 16
20) Et barn er født i Betlehem (10B) … 15
21) Det er så yndigt at følges ad (8B) … 10
22) Kimer, I klokker (18) … 10
23) Nu vågne alle Guds fugle små (24) … 10
24) Vor Gud han er så fast en borg (28) … 10
25) Lær mig, nattens stjerne (20) … 9
26) Velkommen igen, Gud engle små (27B) … 9
27) Alt, hvad som fuglevinger fik (1) … 8
28) Vågn op og slå på dine strenge (30) … 6
29) Giv mig, Gud, en salmetunge (12) … 4
30) Den mørke nat forgangen er (5) … 2

Forslag om andre sange

Jeg ved en lærkerede
Velkommen i den grønne lund
Sig nærmer tiden, da jeg må væk
Når jeg ser et rødt flag smælde
Skyerne gråne
Spurven sidder stum bag kvist
Nu er dagen fuld af sang
Højt fra træets grønne top
Septembers himmel er så blå
Det haver så nyligen regnet
Blæsten går frisk over Limfjordens vande
Som en rejselysten flåde
Sommerens ø (Piet Hein)
Jyden han æ stærk og sej
Hvad var det dog (Blå anemone)
Det lysner over agres felt
Solen er så rød mor
Jeg en gård mig bygge vil
Flyv fugl flyv over Furesøens vove
Pianomand (Kim Larsen)
Jeg vil male dagen blå
Hvor smiler fager den danske kyst
Hist hvor vejen slår en bugt
Svantes lykkelige dag (Livet er en morgengave)
Du kom med alt det, der var dig
Kæden
Børn og ældre i samlet kreds (Nøddebo)
Lille sky gik morgen
Stenen slår smut
Hør den lille stær
Farvel min velsignede fødeby
Jeg vælger mig april
En stille høstlig brusen
Nu er det længe siden, men end det gemmes
Han kommer med sommer
Regnvejrsdag i november
Min fødestavn er lyngens brune land
Frydeligt med jubelkor
Hvad vindes på verdens vidtløftige hav
Nu skal det åbenbares
Det grønne søde
Der er ingen ting i verden så stille som sne
Kvinde min
Sensommervise
Smuk og dejlig
Du skal plante et træ
Jeg elsker den brogede verden
En yndig og frydefuld sommertid
Sol er oppe skovens toppe
Se dig ud en sommerdag
På tavebondens ager
Den milde dag (Aage Bertelsen)
Fordum var der fred på jorden (Vilh. Andersen)
Sig nærmer tiden (Blicher)
Måske ku vi
Hvad gør vi nu
Når lyset brænder ud
Under dine vingers skygge
Lille Gud barn, hvad skader dig
O, kristelighed
Hulde engel
Sorrig og glæde de vandre til hobe
Udrust dig helt, helt fra Golgata
Blomstre som en rosengård
Barn Jesus i en krybbe lå
Det dufter lysegrønt af græs
Jeg har en angst
Befal du dine veje
Gud ske tak og lov
Vor Herre Krist
Nu tændes tusind stjerner
Krist stod op af døde
Du som har tændt millioner af stjerner
Høje hal (Peter Das)
Er lyset for de lærde blot
Tænk at livet (Gustave Brandt)
Her vil ties, her vil bies
Ked af verden (Kongo)
Julen har englelyd
Tunge mørke natteskyer
Jeg kender et land
Himmelbuens herre
Gør døren høj, gør porten vid
Skyerne gråne
Nu ringer alle klokker mod sky
Tag det sorte kors fra graven
Herren trøster
Time, dag og uge
Grønne lund
Kan ej du sød nok (?)

Skriv en kommentar