Sprogforskeren Allan Karker fylder 90 år

Foto af lektor Allan Karker (fra bogen Dansk i tusind år)
Allan Karker (foto fra Dansk i tusind år)

Allan Karker – forkæmper for det danske sprog

Den 24. januar runder Allan Karker de 90 år, og Modersmål-Selskabet benytter lejligheden til at hylde ham som en af de mest vidende og noble forkæmpere for det danske sprog. Han har sat sig varige spor gennem sine sprogvidenskabelige værker og gennem sin pionerindsats inden for både Dansk Sprognævn og Nordisk Sprogråd.

Sproghistoriker

Blandt hans mange udgivelser er sproghistorien Dansk i tusind år, der første gang udkom som Modersmål-Selskabets årbog i 1993. Den blev genudgivet i 2001 i en ny og udvidet udgave, der imidlertid længe har været udsolgt, men nu er genoptrykt.

Allan Karkers uddannelse og karriere

Efter at være blevet cand.mag. i dansk og latin ved Københavns Universitet blev Allan Karker i 1956 ansat som sekretær i Dansk Sprognævn året efter nævnets oprettelse. I 1962 kom han til Aarhus Universitet, hvor han var lektor i nordiske sprog til 1994. Samtidig var han fra 1970 til 1996 medlem af Sprognævnets arbejdsudvalg som repræsentant udpeget først af Aarhus Universitet, senere af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og i årene 1973‒1984 som nævnets formand, hvor han blev efterfulgt af professor Erik Hansen. Sideløbende hermed var Allan Karker fra 1978‒1987 og 1996‒99 næstformand og 1987‒1996 formand i Nordisk Sprogsekretariat, senere afløst af Nordisk Sprogråd.

En flittig og alsidig sprogforsker

Allan Karker kan således se tilbage på en mangeårig indsats som både alsidig og flittig sprogforsker. Som filolog har han udgivet og kommenteret ældre danske tekster, han har medvirket ved mange praktiske ordbøger, og han har deltaget i udvalg for både bibeloversættelser, salmebøger, stednavne og middelalderskrifter. Hertil kommer, at han fra alle sider er blevet rost for sit personlige korrekte danske sprog i både skrift og udtale.

Modersmål-Selskabet er stadig taknemmelig for, at Allan Karker i 1993 gav selskabet lov til at udgive hans Dansk i tusind år – ”en sprogets kulturhistorie i en håndterlig og værdig udgave”, som Gerda Thastum Leffers skrev i forordet som daværende formand. Som 96-årig og stadig medlem af selskabets bestyrelse har hun udtrykt sin glæde over, at Allan Karker har givet sin tilladelse til et genoptryk, så den stadig aktuelle og meget roste bog nu kan købes hos Modersmål-Selskabet for kun 100 kr. (plus porto).

Henrik Munck

Næstformand for Modersmål-Selskabet