Jule- og nytårsønske: Kulturministerens støtte til en ny sproglov

Forside på Sprog & Samfund, som Marianne Jelved fik tilsendt sammen med årbogen for 2012, Sprog og sex
»For nylig udkom så den bog, der for alvor tænder lidenskaberne.« Og nej, det er ikke årbogen, som Jelved har fået tilsendt, men Retskrivningsordbogen.

Modersmål-Selskabet håber, at den nye kulturminister, Marianne Jelved (R), vil bidrage til at imødekomme Modersmål-Selskabets mangeårige ønske om en dansk sproglov. Det skriver Modersmål-Selskabets formand, Jørgen Christian Wind Nielsen, i et brev til kulturministeren, hvor han også ønsker hende til lykke med posten.

Som formand for Modersmål-Selskabet vil jeg gerne på selskabets vegne ønske dig til lykke med posten som kulturminister. Modersmål-Selskabet har siden 1979 arbejdet for bevarelse og udvikling af det danske sprog, og vi glæder os over, at det nu er dig, der beklæder denne post, fordi Folketinget og dets Kulturudvalg netop i denne samling drøfter forslag B 13 til folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk sproglov.

På baggrund af din uddannelse og tidligere beskæftigelse som folkeskolelærer og formand for Dansklærerforeningen samt din politiske interesse for uddannelsespolitik og kulturudvikling håber vi, at du vil kunne bidrage til at imødekomme Modersmål-Selskabets tilbagevendende ønske om en dansk sproglov. Det danske sprog er en grundlæggende forudsætning for dansk kultur og folkestyre, og en rammelovgivende sproglov vil fastslå det danske sprogs betydning for nationens fællesskab. Hvorfor findes der en sproglov i alle vore nordiske nabolande inkl. Færøerne og Grønland, men ikke i Danmark?

Wind Nielsen vedlægger den nye årbog, Sprog og sex, og det seneste nummer af vores medlemsblad, Sprog & Samfund. Årbogen kan købes her på hjemmesiden, men du kan også melde dig ind og få såvel årbog som Sprog & Samfund. Gør du det inden 31. december, får du årbogen for både 2012 og 2013.