Prisoverrækkelse for fulde huse

Den sønderjyske sanger-sangskriver Rikke Thomsen modtog den 15. september 2019 Modersmål-Prisen 2019. Den uddeles hvert år af Modersmål-Selskabet »som en påskønnelse for en over for brede kredse særlig fremragende anvendelse af et sprog efter selskabets ideal: klart, udtryksfuldt og varieret«. Prisuddelingen fandt sted på Eckersberg Børneunivers (Friskole) i Blans. Her gik Rikke i skole og fik kærlighed til musikken og guitaren. Friskolens støtteforening stod på forbilledlig vis for det praktiske inkl. kaffe og kage samt grillstegning af pølser. Overskuddet fra salget heraf gik til støtteforeningen og dermed til friskolen.

Se links til pressedækning under galleriet.

Læs mere

Sproglig mangfoldighed til debat

Modersmål-Selskabet indbyder til debatmøde om sproglig mangfoldighed og generalforsamling torsdag den 19. maj 2016 kl. 17.00 på Lyngby Stadsbibliotek, Lyngby Hovedgade 28, 2800 Lyngby.

Debatmøde om sproglig mangfoldighed

Foto af sprogforsker Michael Ejstrup, der på debatmødet i Modersmål-Selskabet 19. maj 2016 holder oplæg om sproglig mangfoldighed
Sprogforsker Michael Ejstrup holder oplæg om sproglig mangfoldighed forud for årets generalforsamling.

Forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Michael Ejstrup giver oplæg til en debat om den sproglige mangfoldighed, som trives i Danmark og også fremover vil være en del af vores hverdag. Skoler og møder har i flere hundrede år brugt københavnsk som rettesnor for rigtigt og forkert dansk, uden at skelne klart mellem skrift og tale. Skriftsproget i skoler og offentlige institutioner er underlagt regler, som bl.a. Dansk Sprognævn anviser.

Vi har bestemt både smag og fine fornemmelser, når det gælder sprog. Tiden synes at være inde til at øge forskellene mellem skrift og tale. Det har bl.a. stor betydning for befolkningens tro på sig selv og deres sprog uden for København. Vi er måske ved at være klar til at øge opmærksomheden på betydningen af sproglig ensretning og af at bruge mangfoldigheden aktivt og konstruktivt.

Der er gratis adgang for alle interesserede.

I pausen mellem foredraget og generalforsamlingen serveres en forfriskning.

Ordinær generalforsamling 2016

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af revideret årsregnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være kommet frem til formanden senest den 5. maj 2016.

Om Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket ligger ved Mølledammen lige over for Lyngby Kirke. Det blev opført i 1968-1969 og dannede i 1980’erne rammen om selskabets generalforsamlinger. Nu vender vi tilbage til møde i Bibliotekssalen og håber ikke mindst på at se mange af vore medlemmer, som bor i netop dette område.

Der er 8 minutters gang fra Lyngby Station, og parkeringskælderen under biblioteket holdes åben ved arrangementer uden for bibliotekets åbningstid.