Tsark for karfe!

DR’s såkaldte tilgængelighedskonsulent har i de seneste uger haft travlt med at forklare, hvorfor underlægningsmusik er nødvendig for at gøre korte nyhedsindslag mere tilgængelige for seerne. Den samme form for omsorg bliver åbenbart også P3-lytterne til del. Med musikledsagelsens hjælp lykkedes det mig med min normale hørelse at opfatte nogle temmelig rystende oplysninger, f.eks. at skadestuearbejde har lavstatus blandt erfarne lærere, og at erhvervslivets mandsdominerede bestyrelser skrammer kvinderne. Desværre gik det ikke helt op for mig, hvad der var galt med darwinsjonerne.

Ikke uden humor, men også en alvorlig og tankevækkende kronik af Ole Justenlund, lærer og læsevejleder, i Jyllands-Posten 9. januar 2012. Læs kritikken af dansk, som det tales af mange, også medieansatte.

Er du enig?