Peter Thielst, Ordbrok over den danske zpuk

"Forside,

Det var først i efteråret 2011, at vi i Modersmål-Selskabet blev opmærksomme på en lille bog med ovenstående titel. Den er skrevet af mag.art. Peter Thielst og udgivet på hans eget DET lille FORLAG i foråret 2011 i forbindelse med hans 60-års fødselsdag.

Ifølge myterne består Modersmål-Selskabet af en samling sure gamle koner og mænd, der kun ønsker at hæge om gammel dansk, mens sandheden er et selskab af sprogelskere, der glæder sig ove et levende og udviklende sprog og græmmes over et sjusket og fattigt dansk.

Derfor er Peter Thielst bog i så god overensstemmelse, at vi gerne vil anbefale og fremme dens udbredelse. Desværre er hele restoplaget makuleret, men Peter Thielst har givet Modersmål-Selskabet lov til at lægge hele bogen på vores hjemmeside (i PDF-format).

Her er en lille smagsprøve:

Nuvel, den følgende samling brokker kan også tjene et andet formål: nemlig at motivere til et lidt større ordforråd end det, der just her præsenteres. Alle i vor tid hylder mangfoldighed og individualitet, og set i det lys er det underligt, så endimensionalt og konformt vi opfører og udtrykker os rent sprogligt. Hvis det er så vigtigt at ‘gøre en forskel’ og fremstå en smule ‘unik’, er det mærkeligt, at vi sprogligt tramper rundt i de samme vendinger, floskler og superlativer og derved afstår fra enhver sproglig originalitet, variation og individualitet. Det er praktisk at holde sig til et fælles sprog, fx dansk, men det er armod og upraktisk ikke at udnytte den rigdom på sproglige afvekslinger og nuanceringer, der reelt findes.”

Så her er den som en ekstra og gratis julegave, så alle kan glæde sig over ordbrokkerne og samtidig blive provokeret til fremtidens kamp for et bedre dansk.

Man kan læse mere om Peter Thielst og hans forlag.

Alle er velkomne til at kommentere bogen. Klik på forsidebilledet eller besøg:

Peter Thielst: Ordbrok over den danske zpuk

Peter Thielst: Ordbrok over den danske zpuk. Det lille Forlag: Helsingør, 2011