Udtalesjusk: Ulemper og ‒ især ‒ fordele (Debatmøde fulgt af generalforsamling 2015)

Ruben Schachtenhaufen er Ph.D. i »udtalesjusk«, som måske nok er sjusk, men sjusk med vigtige begrundelser
Ruben Schachtenhaufen er Ph.D. i »udtalesjusk«, som måske nok er sjusk, men sjusk med vigtige begrundelser

Schachtenhaufen ‒ forsker i »udtalesjusk«

På debatmødet forud for årets generalforsamling kommer sprogforskeren Ruben Schachtenhaufen og holder foredrag om udtale. Helt konkret om, hvad han kalder »udtalesjusk«. Schachtenhaufen vil sige noget om ulemper ved udtalesjusk, men især vil foredraget handle om fordelene ved udtalesjusk.

Dygtig forskningsformidler

Schachtenhaufen røber allerede ved sit valg af ordet ‘udtalesjusk’, at han er en dygtig formidler. Faktisk var han en af de otte, der vandt Ph.D. Cup i forskningsformidling i 2014, så vi kan se frem til et godt foredrag.

Udtalesjusk er ikke sjusk i negativ forstand, måske slet ikke sjusk, selv om det kan lyde sådan. Udtalesjusk er derimod en af de virkemidler, vi bruger i effektiv kommunikation. Lidt ligesom vi bruger stedord som »han« eller »det«. Og den form for udtalesjusk findes ikke kun hos unge, men hos alle erfarne sprogbrugere.

På debatmødet vil Schachtenhaufen forklare os, hvad udtalesjusk egentlig er, og hvilken rolle det har i vores mundtlige kommunikation.

Fra universitet til undervisning i klassisk sang

Ruben Schachtenhaufens liv handler i høj grad om sprog. Han, der nu er 39 år og i øvrigt bor på Amager, er uddannet inden for sprog: Cand.mag. og ph.d. i lingvistik. Hans afhandling handler om forholdet mellem den udtale, som forudsiges af traditionelle fonologiske regler, og faktisk udtale (derimod ikke om retskrivning). På baggrund af en analyse af 300.000 sproglyde (!) har han påvist, at der er mening i sjuskeriet, at der er i virkeligheden er formål med  det, som han mere neutralt kalder »fonetiske reduktioner«.

Schachtenhaufen har anvendt sine professionelle kompetencer i udtale inden for ret så forskellige sammenhænge: sprogteknologi, ordbogsarbejde, forskning og undervisning ‒ han er ekstern lektor på København Universitet ‒ samt klassisk sang.

Elsker en god debat

Modersmål-Selskabet arbejder bl.a. for en klar og tydelig udtale som modvægt til mumledansk og for overholdelse af gældende retskrivning. Schachtenhaufen mener ikke, at sprogsjusk, dvs. de fonetiske reduktioner, han kortlagde i sin afhandling, skader sproget. Hvad så med sjuskeri med retskrivning, herunder kommatering? Det kommer han måske også ind på af sig selv, men ellers bliver der lejlighed til at spørge ham om det. Der skal nok blive en god debat, når han er færdig med at føre os ind i sit forskningsfelt. Velkommen!

Tid og sted

Mandag den 11. maj kl. 17 i Valby Kulturhus ved Toftegårds Plads i København, Valgårdsvej 4, 2500 Valby

Alle er velkomne til debatmødet, der er offentligt!