Engelsk mig her

’At the end of the day’, som det hedder på moderne dansk, siger lektor Junghagen i Information den 13. december som kommentar til den sprogdebat, Dansk Folkeparti er ved at rejse.

Vel gør det ej, det hedder ’til syvende og sidst’, ’når alt kommer til alt’ eller noget lignende, for der er adskillige udmærkede danske vendinger, der dækker det engelske udtryk. Forskellen er kun den, at de danske formuleringer er upåfaldende, de henleder ikke som det engelske opmærksomheden på brugeren, man bliver ved sagen, der diskuteres, og tvinges ikke som lytter/læser til at tænke: ’Nåda, den mand kan engelsk og har oven i købet selvironi til at tage afstand fra sin egen brug af det’.

Det upåfaldende er som regel det letteste. Lektor Junghagen er lektor ved CBS. CBS … hvad er det nu lige? Du ved, Copenhagen Business School. Nå, ja, det er jo Handelshøjskolen i København. Hver gang vi læser om den skole, skal vi hele remsen igennem fra den engelske forkortelse, til vi endelig får forklaringen.

Det internationale kommunikationssprog engelsk bruges efterhånden af langt flere mennesker end de, der har engelsk som modersmål, hvilket har ført til, at bekymrede røster har rejst sig også i engelsktalende lande: Internationalt kommunikationsengelsk påvirker engelsk som modersmål; forretningslivets, underholdningsbranchens, teknologiens, forskernes og politikernes andetsprogsengelsk truer ordforråd og konnotationsrigdom i modersmålsengelsk, ligesom det truer andre modersmål.

Standardfraser

Efterhånden kan man rejse jorden rundt med en 10-20 standardfraser fra kommunikationsengelsk som sprogbagage. Nogle udtryk for bifald eller behag, okay, yes, please, thanks … nogle for mishag eller afslag, fuck, no, no way, sorry … Har man bare penge med, skal man nok få mad, finde vej og overnatning osv. Det er globalisering, der vil noget – og ligestilling – tja, i hvert fald er det også fattig- og kedsommeliggørelse af verden.

Derfor skal Dansk Folkepartis oplæg til sproglov hilses velkommen.

Debatindlæg af Bent Pedersbæk Hansen, formand for Modersmål-Selskabet, i Information 18. december 2005.