Generalforsamling 2011 med enstemmighed og genvalg

På Modersmål-Selskabets 32. generalforsamling den 10. maj 2011 i Byggeriets Hus på Frederiksberg blev bestyrelsens beretning og det reviderede årsregnskab enstemmigt godkendt og kontingentet for 2012 fastsat uændret. Tre af bestyrelsens ni pladser var på valg og blev besat ved genvalg af Gerda Thastum Leffers og Kirsten Fenger samt nyvalg af Georg Stubkjær Adamsen.

Som suppleanter nyvalgtes Niels Bjerring og Astrid Berg-Sonne, mens Bent Pedersbæk Hansen blev valgt til revisor og Verner Mortensen til revisorsuppleant.

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring med overgang fra stats­autoriseret til generalforsamlingsvalgt revisor blev enstemmigt ved­taget, mens medlemsforslag om kontingentforhøjelse og henvendelser til ministre og DR efter henstilling fra formanden ikke kom til afstemning.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med genvalg af Jørgen Chr. Wind Nielsen som formand, Kirsten Fenger som kasserer samt Henrik Munck som næstformand og sekretær.

En omdelt oversigt over modtagerne af Modersmål-Prisen 1980-2010 og generalforsamlingsprogram med dagsorden, regnskaber og medlemsforslag kan downloades nedenfor.

Referat af generalforsamlingen og bestyrelsens beretning samt det forudgående debatmøde om Modersmål-Prisen vil blive bragt i juni-nummeret af Sprog & Samfund.

Fotos fra generalforsamlingen kan ses her.

Modersmål-Prisen 1980–2010

Modersmål-Prisen 1980–2010. Oversigt over modtagere m.m.

Skriv en kommentar